Articles

Vad betyder det att drömma om mat?

Posted by admin

av Jaime

de människor som tar hand om sin kost eller gör en diet i syfte att gå ner i vikt är vanligtvis de mest troliga att ha denna typ av drömmar. Det är mycket vanligare än du kanske tror att drömma om mat, varje dag är vi mer medvetna om våra matvanor och av den anledningen är det mycket troligt att vi har drömmar med maten eller måltiderna som vi äter dagligen.

vi drömmer alla ofta om olika saker varje natt, från enkla eller vanliga saker till konstiga saker, det är därför vi idag ska försöka förklara och tolka de olika betydelserna för drömmar med mat. Dessa betydelser beror mycket på konturen eller sammanhanget där drömmen utvecklas eller dess betydelse kan förändras helt beroende på vad vi äter.

 drömmer med mat

vi har förberett en specifik artikel för dig att känna till tolkningen av att drömma med kött, eftersom denna dröm har många nyanser och intressanta aspekter som du bör ta hänsyn till. Det är mycket troligt att du under sömnen får se knivar (du kan se betydelsen av att drömma om knivar), det är ett oumbärligt verktyg för att skära någon matbit.

¿Vad är meningen med att drömma om mat?

 • när vi drömmer att de erbjuder oss mat och vi avvisar det, representerar detta önskan att bli oberoende som vi har. På arbetsplatsen kan det innebära att du vill öppna ditt eget företag eller företag. Denna tolkning kan förändras beroende på drömens sammanhang och det tillstånd där maten är.
 • drömmer om att be om mat: det betyder att vi fortfarande vill lära oss ny kunskap för att införliva den i våra färdigheter, att drömma om att du får mat är en dröm som speglar vår önskan att lära oss och vår vilja att arbeta hårt för att uppnå framgång.
 • om vi drömmer att vi bara tar lite mat (vad vi vanligtvis kallar snacking) betyder det att vi gömmer någon hemlighet.

¿vad betyder det att drömma om att äta?

 • drömmer om att äta skaldjur: det betyder att dina chefer eller överordnade förr eller senare kommer att känna igen den ansträngning du gör i ditt arbete och du kommer att belönas ekonomiskt eller med en kampanj i ditt nuvarande jobb.
 • om vi drömmer att vi äter maten dagen innan betyder det att vi har en förbittring som vi har lagrat i vårt hjärta.
 • om vi drömmer att vi äter mat som är i dåligt skick betyder det att du har vrede som skadar ditt emotionella tillstånd.
 • när vi i drömmen upptäcker att vi äter i en rolig miljö, oavsett om det är med vänner, familj eller bekanta, betyder det att ditt tillstånd förbättras och att goda tider närmar sig som du måste dra nytta av.
 • drömmer om att äta rått kött: när vi drömmer om att äta mat som är rå tolkas detta som framtida besvikelser och lidande. Var uppmärksam på din miljö och lita inte på någon lätt, Du kan bli mycket besviken.
 • om vi drömmer att vi lagar mat representerar avtal och bra erbjudanden. Om denna mat som vi lagar är varierad eller inte känd betyder det att vårt liv är lite svårt eller att vi blir problem för någonting.
 • om vi drömmer att vi lagar mat och maten bränns betyder det att vi fortfarande har mycket kunskap att förvärva. Å andra sidan, om det vi lagar mat går utan smak betyder det att obehagliga saker närmar sig eller något som vi aldrig förväntade oss.

vi hoppas att du kommer att finna det bra att veta innebörden av att drömma om mat och du kan få en tolkning så nära verkligheten i din dröm.

som du har sett kan vi i esotericismens Värld ha olika tolkningar för samma dröm, skriva ner alla detaljer du ser under drömmen och försöka upptäcka dess betydelse.

Bibliografi

 • Lape Bisexuell, S.C (2008) tolkning av drömmar: hur man avkodar dem och förstår deras mening-AMAT, redaktionell. Hämtad 26 Februari 2020.
 • Persiska, L (2013). 5 005 drömmar: tolkning och mening. LIBSA, Utgivare. Hämtad 26 Februari 2020.
 • Freud, Sigmund. (2013). Tolkningen av drömmar (Vol. 267). Ediciones Akal. Hämtad 26 Februari 2020.

Jaime

artikel skriven av Jaime, examen i psykologi från UAB. Artikel publicerad den 4 februari 2020 och granskad av Jaime den 12 maj 2020.

Related Post

Leave A Comment