Articles

Token motstånd mot samlag och samtycke till oönskat samlag: College students’ dating experiences in three countries

Posted by admin

syftet med denna studie var att utvidga den forskning som utförs av Muehlenhard och hennes kollegor (t.ex. Muehlen‐hard & Hollabaugh, 1988) på token motstånd mot sex och att överväga en andra form av sexuell felkommunikation, samtycke till oönskat sex. Vi undersökte förekomsten av dessa former av sexuell felkommunikation bland både kvinnor och män och i tre olika kulturer: USA, Ryssland, och Japan. Undersökningsdata samlades in från 1 519 ogifta studenter (970 från USA, 327 från Ryssland och 222 från Japan). I motsats till stereotypen att endast kvinnor engagerar sig i symboliskt motstånd mot sex, rapporterade män också att de hade varit i situationer där de hade sagt nej till sex medan de önskade det. Endast i USA har en större andel män än kvinnor engagerat sig i symboliskt motstånd mot sex. Priser för samtycke till oönskat sex varierade också efter kön och kultur. Amerikanska kvinnor hade den högsta graden av samtycke till oönskat sex. Vikten av att samla in tvärkulturella data om sexualitet och intimitet diskuteras.

Related Post

Leave A Comment