Articles

Texas transfer

Posted by admin

Texas överföringar är ett tillägg till Jacoby överföringar efter en 1NT eller 2NT öppning. Efter endera öppningen är ett bud på 4 eller 4 eller 4 eller en överföring till 4 eller 4 eller 4.

eftersom det inte finns något utrymme att förhandla eller till och med kringgå överföringen, används de bäst endast om spelet är säkert och slam inte är möjligt. Således, efter 1NT, kräver en Texas-överföring en 6-korts major och mellan 10-15 poäng utan hopp om slam. Efter 2NT behövs 5-10 poäng.

Extended Texas transfer

Extended Texas överföringar är en variant till Texas överföringar, möjliggör användning av Texas överföringar efter ett negativt svar till Stayman, visar 6-4 händer att spelet är säkert och slam är inte möjligt. Efter ett negativt svar på Stayman är ett bud på 4 msk eller 4 msk en överföring till 4 msk eller 4 msk.

om denna konvention kombineras med Smolen överföringar, Det finns två sätt att visa spel tvingar 6-4 händer efter ett negativt svar på Stayman: den ena är att tillämpa en utökad Texas-överföring direkt, den andra är att tillämpa en Smolen-överföring och sedan överföra om ingen passform hittas.

Related Post

Leave A Comment