Articles

Texas Soil Experts

Posted by admin
karta över Texas soils

Texas soil experts, som vårt Perma-Pier professional evaluator team, kan hjälpa dig att bättre förstå hur du tar hand om din foundation. Texas har en mängd olika geografi, ytgeologi och klimat, vilket innebär att det också finns en mängd jordtyper—som alla påverkar din grund på unika sätt.

med denna typ av komplexitet behöver du ett grundreparationsföretag som har spenderat tiden på att bli Texas soil experts för att bäst ge kunderna råd om bästa lösningar för en viss jordtyp. På Perma-Pier känner vi till Texas jord. Faktum är att vi är det enda grundreparationsföretaget i Texas som anställde personal utbildad i geologisk vetenskap.

Texas jordkarta Dallas County: tre stora klippformationer löper under Dallas county med den västra tredjedelen av länet som stöds av Eagle Ford shale, som producerar en mängd expansiva lerjordar.

Läs mer om den speciella jordmakeupen i och runt Dallas och hur den påverkar din foundation.

Fort Worth/Tarrant County: två stora klippformationer trend i nord-syd orientering, men det är där likheterna slutar.

se varför, trots att de är så nära varandra, är Fort Worth soil så annorlunda än Dallas.

Harris County: Detta är hem till Houston och omgivande städer som Woodlands, Sugarland och Katy. Kustgeologin här skiljer sig från resten av Texas, och kräver därför ett specifikt tillvägagångssätt för grundreparation.

Läs mer om vad som gör jorden i Houston så unik.

San Antonio / Bexar County: två av klippformationerna som definierar detta område består av en kalkstenskiffersekvens. Detta kallas ofta” layer cake geology”, som producerar lerrika jordar med mycket grunda jordhorisonter.

lär dig om de olika jordtyperna i och runt San Antonio.

Austin, Georgetown och Travis County: denna region stöds av formationer som löper norr till söder ungefär som Dallas och Tarrant län. Jordhorisonterna här är vanligtvis grunda och steniga. Lerinnehållet i jorden är högt.

se varför jordarna runt Austin kan drabbas av dålig dränering.

grundreparation-särskilt i Texas-kan inte kontaktas med en enda lösning. Texas jordar är alldeles för unik och varierad. Utan att först förstå jorden som din grund sitter på är det omöjligt att rekommendera rätt grundreparation.

Related Post

Leave A Comment