Articles

Stress som en utlösare av autoimmun sjukdom

Posted by admin

etiologin för autoimmuna sjukdomar är multifaktoriell: genetiska, miljömässiga, hormonella och immunologiska faktorer anses alla vara viktiga i deras utveckling. Ändå har uppkomsten av minst 50% av autoimmuna störningar tillskrivits ”okända triggerfaktorer”. Fysisk och psykisk stress har varit inblandad i utvecklingen av autoimmun sjukdom, eftersom många djur-och humanstudier visade effekten av olika stressorer på immunfunktionen. Dessutom fann många retrospektiva studier att en hög andel (upp till 80%) av patienterna rapporterade ovanlig känslomässig stress före sjukdomsuppkomsten. Tyvärr orsakar inte bara stress sjukdom, utan själva sjukdomen orsakar också betydande stress hos patienterna, vilket skapar en ond cirkel. Nya recensioner diskuterar den möjliga rollen av psykologisk stress och av de stora stressrelaterade hormonerna i patogenesen av autoimmun sjukdom. Det antas att de stressutlöst neuroendokrina hormonerna leder till immundysregulering, vilket i slutändan resulterar i autoimmun sjukdom, genom att förändra eller förstärka cytokinproduktionen. Behandlingen av autoimmun sjukdom bör således inkludera stresshantering och beteendeintervention för att förhindra stressrelaterad immunobalans. Olika stressreaktioner bör diskuteras med autoimmuna patienter, och obligatoriska frågeformulär om utlösande faktorer bör inkludera psykisk stress utöver infektion, trauma och andra vanliga triggers.

Related Post

Leave A Comment