Articles

strategi, kommersiell och operativ Due Diligence

Posted by admin

Deloittes globala erfarenhet av fusionsintegration har belyst fyra ’bästa praxis’ som dess strategiteam använder för att vägleda företag genom den avgörande integrationsfasen:

• formulera visionen och affärsnyttan för fusionen eller förvärvet –

tydligt definiera visionen för den integrerade organisationen; identifiera varje förväntad fördel; identifiera och kommunicera förväntade synergier; välj starka integrationssponsorer.

• utveckla en effektiv integrationsplan –

identifiera, prioritera och mäta synergier långt innan affären går igenom, helst i due diligence-stadiet.

• tilldela ett dedikerat integrationsteam –

Undvik att förlora fokus på den dagliga verksamheten genom att fördela specifika resurser för att hantera integrationen, med en projektledare, starkt verkställande stöd och resultatbaserade incitament, där så är lämpligt.

• överbetona människor-

förbise inte effekten M& A kan ha på anställda: snabbt implementera en ny organisationsstruktur; förbereda HR-teamet för att känna igen och lösa kulturella frågor tidigt; kommunicera transaktionens inverkan på djupet och ge snabba svar på frågor om människors pågående roller och ansvar.

Related Post

Leave A Comment