Articles

Objektiv stigmator / astigmatism korrigering

Posted by admin

=================================================================================

själva objektivöppningen kan introducera astigmatism om den inte är perfekt centrerad på den optiska axeln. Å andra sidan ändras astigmatism från plats till plats i närheten av preparatstödhållaren. Rumslig upplösning i EMs (elektronmikroskop) är mycket känslig för objektiv astigmatism. För att få den bästa rumsliga upplösningen i EMs (särskilt i TEM) är det därför ofta nödvändigt att noggrant korrigera för astigmatism på provet.

vid TEM-avbildning justeras objektiv astigmatism bekvämt genom att titta på Fresnel-fransarna nära kanten av ett litet hål under överfokusförhållande. Det finns också andra tekniker som kan användas för att korrigera objektiv astigmatism.

figur 1965a visar strukturen hos det elektronsondbildande systemet i STAMLÄGE i JEOL JEM-2010f TEMs.

schematisk illustration av den sondbildande elektronoptiken i STEM-läge i JEOL JEM-2010f TEMs

figur 1965a. schematisk illustration av den sondbildande elektronoptiken i STEM-läge i JEOL JEM-2010f TEMs.

figur 1965b visar Thon ringar med olika bildkvaliteter.

Thon ringar med olika bildkvaliteter

figur 1965b. Thon ringar med olika bildkvaliteter: (a) bra; (B) anisotropisk på grund av astigmatisk; (C) anisotropisk på grund av provdrift.

Related Post

Leave A Comment