Articles

LawServer

Posted by admin


(a) en person begår ett brott om personen medvetet bedriver någon av följande handlingar på en offentlig plats eller, om inte på en offentlig plats, personen är hänsynslös om huruvida en annan är närvarande som kommer att bli förolämpad eller orolig av personens:
(1) handling av samlag;
(2) handling av avvikande samlag; eller
(3) handling av sexuell kontakt.

termer som används i Texas strafflagen 21.07

  • handling: betyder en kroppslig rörelse, oavsett om den är frivillig eller ofrivillig, och inkluderar tal. Se Texas strafflag 1.07
  • en annan: betyder en annan person än skådespelaren. Se Texas strafflag 1.07
  • Misdemeanor: betyder ett brott som utsetts enligt lag eller straffas med böter, genom fängelse i fängelse eller genom både böter och fängelse i fängelse. Se Texas strafflag 1.07
  • Person: betyder en individ eller ett företag, förening, aktiebolag eller annan enhet eller organisation som styrs av Företagsorganisationskoden. Se Texas strafflagen 1.07
  • allmän plats: innebär någon plats som allmänheten eller en betydande grupp av allmänheten har tillgång till och inkluderar, men är inte begränsat till, gator, motorvägar, och de gemensamma utrymmena för skolor, sjukhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, transportmöjligheter, och butiker. Se Texas strafflagen 1.07


(B) ett brott enligt detta avsnitt är en klass A förseelse.

Related Post

Leave A Comment