Articles

Hur Många Fraktcontainrar Kan Du Stapla?

Posted by admin

en av de bästa sakerna med fraktcontainrar är deras mångsidighet. Du kan använda dem för lagring eller konvertera din container till en struktur som kan användas som allt från en byggarbetsplats Kontor till en pop-up caf Bisexuell.

fraktbehållare finns i tre standardstorlekar – en 10ft Behållare, en 20ft behållare och en 40ft Behållare. Detta, tillsammans med det faktum att de alla är en standard kuboidform och är strukturellt robusta, gör dem idealiska för stapling.

stapla fraktcontainrar

stapla fraktcontainrar liknar andra modulära system som gör att du kan utnyttja utrymmet effektivt. Du kan placera dem bredvid varandra eller ovanpå varandra, med stapling av nio fraktbehållare som den rekommenderade övre gränsen. Det är naturligtvis förutsatt att du köper fraktbehållare av god kvalitet.

andra överväganden när du staplar fraktcontainrar

om du planerar att stapla dina fraktcontainrar finns det några faktorer utöver kvaliteten på fraktcontainrar som du måste tänka på innan du köper dem

  • en fraktcontainers vikt fördelas på inlägg på sina fyra hörn. Dessa inlägg bör därför komma något över behållarens tak och något under golvet för att de faktiskt ska ta vikten. Om så inte är fallet kan du sluta med tryck i områden där behållaren inte är tillräckligt stark och presentera onödiga strukturella problem.
  • Du måste också överväga var du placerar var och en. Till exempel, om du ska stapla två 20ft transportbehållare på en 40ft behållare, måste du tänka på att vikten från de mindre behållarna kommer att koncentreras på en svagare del av den stora om du lägger de små förvaringsbehållarna ovanpå. Av denna anledning är det viktigt att sätta de två 20ft fraktcontainrarna på botten och den större 40ft – behållaren på toppen-med vikten fortfarande fördelad på varje hörn. Om du har utformat din konstruktion för att få dem staplade tvärtom måste du befästa din bottenbehållare.
  • Du måste också låsa dina staplade fraktbehållare tillsammans för att säkra dem på plats. Dessa lås tillhandahålls vanligtvis när du köper din fraktcontainer och är avgörande för att följa hälso-och säkerhetsbestämmelserna och för att säkerställa den strukturella integriteten i din fraktcontainer konstruktion.
  • Du måste också tänka på hur du praktiskt taget ska flytta och stapla dina behållare. Gaffeltruckar kan vara användbara för att flytta transportbehållare runt men du måste också överväga behållarens höjd och hur du faktiskt kommer att kunna få den ovanpå de andra behållarna.

Sammanfattningsvis är fraktcontainrar ett bra alternativ för människor som letar efter ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att effektivt lagra stora mängder varor och utrustning. Genom att stapla behållare kan företag förstora mängden lagring de kan använda (eller erbjuda andra) betydligt utan att behöva investera i ytterligare mark. Det är av denna anledning som fraktcontainrar är ett vanligt val för self-storage företag.

Related Post

Leave A Comment