Articles

förstå de vanligaste Supply Chain-modellerna

Posted by admin

supply chain-modellerna

logistik är i huvudsak hantering och underhåll av supply chains. Därför, för att ha en god kunskap om hur man bäst kan flytta produkter från råvaror till slutkonsumenter, måste du ha en grundläggande förståelse för grunderna först. Och i centrum för dessa grundläggande kunskapsbitar är förståelsen för hur leveranskedjemodeller fungerar.

Supply chain management är avgörande för alla företag, stora eller små, och det är i allmänhet uppdelat i sex olika modeller. Dessa sex modeller har alla några av samma grundläggande principer, mål och förlitar sig på liknande komponenter i försörjningskedjan. Att förstå skillnaderna i var och en kan hjälpa till att avgöra vilken metod som är den bästa modellen för just ditt företag och hur var och en av dem bäst kan hanteras. Vissa av dessa modeller kan kräva hjälp av en 3PL som Redwood Logistics för att nå full optimering. För att ta reda på hur partnerskap med en 3PL kan vara till nytta för ditt företag, Schemalägg ditt kostnadsfria samråd med vårt team idag.

slutligen faller dessa sex supply chain-modeller i en av två kategorier. De modeller som främst är inriktade på effektivitet, och de som främst är inriktade på lyhördhet. Alla modeller har vissa delar av var och en, men har den ena eller den andra som huvudfokus.

de Effektivitetsfokuserade Leveranskedjemodellerna

den effektiva Kedjemodellen

den effektiva kedjemodellen är bäst för företag som befinner sig på mycket konkurrensutsatta marknader och där E2E-effektivitet är högsta prioritet. Denna modell används vanligtvis av kommodiserade företag där produktionen baseras på förväntad försäljning under produktionscykelns längd, och konkurrensen är nästan enbart baserad på pris. Huvudsyftet med denna modell uppfylls ofta av höga tillgångsutnyttjande för att sänka kostnaderna.

Snabbkedjemodellen

snabbkedjemodellen används oftast av företag som tillverkar färdiga produkter och hanterar främst extremt trendiga produkter som har en kort livscykel. Denna modell fungerar bäst med företag som måste byta sina produkter ofta och få dem att marknadsföra snabbt innan en trend inte längre är relevant.

konsumenter av dessa typer av produkter är mest intresserade av hur snabbt ett företag uppdaterar sina produktalternativ för att hålla jämna steg med de senaste modetrenderna. Du kanske har hört talas om termen ”snabbmode” när du pratar om stora företag som är särskilt kända för att använda denna metod, oavsett om de är i modebranschen.

fokus för denna modell är att förkorta tiden från ide till marknad och maximera nivån på prognosnoggrannheten för att minska marknadsmedlingskostnaderna.

kontinuerlig Flödesmodell

kontinuerlig flödesmodell är en av de mest traditionella leveranskedjemodellerna. Denna modell är idealisk för råvarutillverkning och företag som producerar samma varor ständigt med liten eller ingen fluktuationer och hög efterfrågan stabilitet. Det passar bäst för mogna industrier.

för att vara konkurrenskraftig erbjuder denna modell ett kontinuerligt påfyllningssystem som säkerställer hög servicenivå och låg lagerhållning på plats för slutkunder.

de Responsivitetsfokuserade Leveranskedjemodellerna

den smidiga modellen

den smidiga modellen är idealisk för företag som handlar med specialbeställningsartiklar. Denna modell möjliggör flexibilitet, en nyckelkomponent i responsivitetsfokuserade leveranskedjemodeller. Det är mestadels anställd av företag i branscher med oförutsägbar efterfrågan.

denna modell använder en” made-to-order ” -metod som möjliggör tillverkning av artiklar efter att ha mottagit beställningen från en kund snarare än fullständig förproduktion. För att denna modell ska fungera bäst måste det finnas möjlighet att möjliggöra både extra kapacitet vid stora beställningar och möjligheten att slutföra inköpsorder i minsta möjliga satser.

den flexibla modellen

den flexibla supply chain-modellen är bäst för branscher som vanligtvis upplever toppar med extremt hög efterfrågan följt av långa perioder med låg efterfrågan. Denna modell kännetecknas av hög anpassningsförmåga, förmågan att omkonfigurera interna tillverkningsprocesser för att möta kundernas behov och möjligheten att enkelt slå på och av.

företag som handlar med produkter som är förknippade med särskilda helgdagar eller andra säsongsartiklar drar nytta av den flexibla modellen.

den anpassade konfigurerade modellen

som namnet antyder är den anpassade konfigurerade modellen inriktad på att tillhandahålla anpassade konfigurationer, särskilt under montering och produktion. Det är i huvudsak en kombination av de smidiga och kontinuerliga flödesmodellerna, och idealisk i scenarier där flera produktkonfigurationer krävs.

denna modell har en hög grad av korrelation mellan en tillgång och total kostnad. Den anpassade konfigurationsmodellen innehåller continuous flow-modellen i processer där produkten är byggd före konfiguration, och den smidiga modellen används för nedströmsprocesser. Ett exempel på denna modell kan vara ett möbelföretag som möjliggör vissa anpassningsbara alternativ, till exempel varierande hårdvaru-eller möbelbenstilar.

även om det vid första anblicken kan vara svårt att avgöra vilken modell av försörjningskedjan som används i en viss verksamhet på grund av likheterna, möjliggör variansen i metoder att den modell som bäst passar behoven hos en viss bransch ska användas. Efter att ha bestämt konsistensen av efterfrågan, anpassning och konfiguration av produkten, branschens stabilitet och frekvensen av efterfrågan toppar och dalar, kan du vara säker på att det finns en leveranskedjemodell som bäst passar ditt företag. Planera din kostnadsfria konsultation idag och låt våra experter hjälpa dig att avgöra vilken leveranskedjemodell eller tillägg som skulle hjälpa ditt företag att lyckas.

Related Post

Leave A Comment