Articles

föreläsning om pandor med Dr Susan Swedo

Posted by admin

sammanfattning

Titel: pandor

pandor

den 22 mars 2013 Susan Swedo, chef för pediatrik & Utvecklingsneurovetenskap vid US National Institute of Mental Health höll ett föredrag om ”pandor – pediatrisk autoimmun neuropsykiatriska störningar associerade med streptokockinfektioner”. Föreläsningen ägde rum på Wallenbergsalen i Göteborg och arrangerades av Gillberg Neuropsychiatry Centre i samarbete med Svenska Barnneuropsykiatriska Vetenskapsstiftelsen och Föreningen för autoimmun infektion-trigged Neuropsychiatry.

Dr. Susan Swedo myntade konceptet PANDAS, som står för pediatriska autoimmuna neuropsykiatriska störningar associerade med streptokockinfektioner, på 1990-talet. 1998 publicerade Dr.Susan Swedo och medarbetare ett papper i American Journal of Psychiatry där kriterier för pandor lanserades. Susan Swedos forskargrupp föreslog att följande fem kriterier skulle uppfyllas:

1) förekomst av OCD och/eller tic-störning

2) prepubertal debut

3) akut debut och episodisk kurs

4) samband med neurologiska avvikelser och

5) tidsmässigt samband mellan symtomförvärringar och streptokockinfektioner.

komorbida symtom inklusive sömnstörningar, beteenderegression, koncentrationsförmåga, hyperaktivitet, aggressivitet, inlärningssvårigheter, försämring av handstil och enures är alla extremt vanliga. Under sitt föredrag diskuterade Dr. Swedo behandling med plasmaferes och steroider samt antibiotikaprofylax.

kokkärl

Dr. Susan Swedo introducerade också konceptet PANS, en akronym för Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, som kännetecknas av

1) Abrupt, dramatisk uppkomst eller återfall av tvångssyndrom

2) samtidig närvaro av minst två ytterligare neuropsykiatriska symtom (ångest, sensoriska eller motoriska avvikelser, beteenderegression, försämring av skolprestanda, emotionell labilitet och/eller depression, urinsymptom och sömnstörningar)

3) symtomen förklaras inte bättre av en känd neurologisk eller medicinsk störning, såsom Sydenham chorea, systemisk lupus erythematosus, Tourette störning eller andra.

under sin mycket informativa föreläsning gav Dr Susan Swedo många livfulla beskrivningar av pandor och kokkärl från sin stora kliniska erfarenhet. Föreläsningen finns i sin helhet på denna sida.

Related Post

Leave A Comment