Articles

citera denna artikel

Posted by admin

journalinformation

1964 Mississippi Valley Historical Review, publiceradav organisationen av amerikanska historiker, blev Journal ofAmerican History. Förändringen i titeln återspeglas inte bara anawareness av en växande nationellt medlemskap i föreningen, menerkände en bestämd förskjutning i bidragsgivare betoning från regional tonationally orienterad historia. Journal of American Historyremains den ledande vetenskaplig publikation och journal of record I thefield of American history och är väl känd som den viktigaste resursen för thestudy, utredning, och undervisning i vårt lands arv. Publishedquarterly mars, juni, September och December, Journalfortsätter sin framstående karriär genom att publicera prisbelönta och widelyreprinted artiklar om amerikansk historia. Varje volym innehåller tolkningsuppsatser om alla aspekter av amerikansk historia, plus recensioner av böcker, filmer,filmer, tv-program, museumsutställningar och resursguider, såväl som mikroform, muntlig historia, Arkiv-och manuskriptsamlingar,bibliografier av stipendium som finns i de senaste vetenskapliga tidskrifterna och avhandlingar.

Related Post

Leave A Comment