Articles

Centrum för statistisk genetik

Posted by admin

Centrum för statistisk genetik är ett tvärvetenskapligt program som syftar till att uppmuntra forskning och utbildning vid gränssnittet mellan humangenetik och matematiska vetenskaper. Målen för Center for Statistical Genetics är att:

  • Bygg en intellektuell gemenskap av lärare och studenter
  • främja metodforskning för att utveckla användbara statistiska och matematiska modeller och metoder för genetiska studier
  • främja användningen av innovativa modeller och metoder för att ta itu med problem i genetiska studier av människors hälsa och sjukdom
  • uppmuntra samarbete och tekniköverföring mellan akademi och privat industri
  • ge tvärvetenskaplig utbildning till studenter och stipendiater
  • generera ekonomiskt stöd till forskning och utbildning i statistisk genetik vid Michigan

human genome project förändrar praxis för medicin och folkhälsa, och genetik spelar en allt mer central roll i alla biomedicinska vetenskaper. Denna expanderande roll innefattar kartläggning och sekvensering av det mänskliga genomet och andra organismers genom, identifiering av alla mänskliga gener och katalogisering av alla vanliga mänskliga genetiska varianter, utveckling av metoder för att analysera uttrycket av många gener samtidigt, undersökning av molekylär utveckling av mänskliga gener och översättning av den resulterande kunskapen för att ta itu med frågor om människors hälsa och sjukdom. Dessa utvecklingar presenterar anmärkningsvärda möjligheter för förebyggande och botemedel av mänsklig sjukdom, men kräver utredare som arbetar vid gränssnittet mellan mänsklig genetik och matematiska vetenskaper

Related Post

Leave A Comment