Articles

8-modellering geometri textilförstärkningar för kompositer: TexGen

Posted by admin

detta kapitel ger en översikt över TexGen, öppen källkod paket för 3D-modellering av textilier och deras kompositer utvecklats vid University of Nottingham. Den modulära utformningen av plattformsoberoende programvara och dess moduler (kärna, renderare, Export, Python gränssnitt och grafiskt användargränssnitt) beskrivs. Den underliggande modelleringsteorin diskuteras sedan, följt av beskrivningar av applikationer som använder TexGen inom områdena textilmekanik, textilkompositmekanik och permeabilitet. Utvecklingen för att skapa modeller för 3D-vävningar beskrivs inklusive utvidgning av modellering till mer komplexa former som T-bitar och ett ramverk för optimering av dessa geometrier. Slutligen beaktas framtida utveckling, inklusive ytterligare automatisering av modelleringsprocessen, förbättringar av metoder för att hantera garninterpenetration, frågor om variabilitet och optimering av komplexa strukturer, som alla kommer att möjliggöra en mer robust designprocess för nya, komplexa 3D-vävda strukturer.

Related Post

Leave A Comment