Articles

Stress som udløser af autoimmun sygdom

Posted by admin

etiologien af autoimmune sygdomme er multifaktoriel: genetiske, miljømæssige, hormonelle og immunologiske faktorer betragtes alle som vigtige i deres udvikling. Ikke desto mindre er starten på mindst 50% af autoimmune lidelser tilskrevet “ukendte triggerfaktorer”. Fysisk og psykologisk stress har været impliceret i udviklingen af autoimmun sygdom, da adskillige dyre-og humane undersøgelser viste effekten af forskellige stressfaktorer på immunfunktionen. Desuden viste mange retrospektive undersøgelser, at en høj andel (op til 80%) af patienterne rapporterede usædvanlig følelsesmæssig stress før sygdomsdebut. Desværre forårsager stress ikke kun sygdom, men selve sygdommen forårsager også betydelig stress hos patienterne, hvilket skaber en ond cirkel. Nylige anmeldelser diskuterer den mulige rolle af psykologisk stress og af de største stressrelaterede hormoner i patogenesen af autoimmun sygdom. Det antages, at de stress-udløste neuroendokrine hormoner fører til immun dysregulering, hvilket i sidste ende resulterer i autoimmun sygdom ved at ændre eller forstærke cytokinproduktion. Behandlingen af autoimmun sygdom bør således omfatte stresshåndtering og adfærdsmæssig intervention for at forhindre stressrelateret immun ubalance. Forskellige stressreaktioner bør diskuteres med autoimmune patienter, og obligatoriske spørgeskemaer om triggerfaktorer bør omfatte psykologisk stress ud over infektion, traume og andre almindelige triggere.

Related Post

Leave A Comment