Articles

strategi, kommerciel og operationel Due Diligence

Posted by admin

Deloittes globale erfaring med fusion integration har fremhævet fire ‘bedste praksis’, som dets strategiteams bruger til at guide virksomheder gennem den afgørende integrationsfase:

• formulere visionen og forretningsfordelen ved fusionen eller overtagelsen –

klart definere visionen for den integrerede organisation; identificere hver forventet fordel identificere og kommunikere forventede synergier; vælg stærke integration sponsorer.

• udvikle en effektiv integrationsplan –

identificere, prioritere og måle synergier længe før handlen går igennem, helst i due diligence-fasen.

• Tildel et dedikeret integrationsteam –

undgå at miste fokus på den daglige drift ved at tildele specifikke ressourcer til at styre integrationen med en projektleder, stærk udøvende support og resultatbaserede incitamenter, hvor det er relevant.

• over-understrege mennesker –

ikke overse effekten M& A kan have på medarbejdere: hurtigt implementere en ny organisationsstruktur; forberede HR-teamet til at genkende og løse kulturelle problemer tidligt; kommunikere transaktionens indvirkning i dybden og give hurtige svar på spørgsmål vedrørende folks løbende roller og ansvar.

Related Post

Leave A Comment