Articles

Top 5 Warehouse Security Challenges

Posted by admin

în acest articol, GSG Protection Services evidențiază unele dintre punctele dureroase ale operării unei instalații de depozitare, cu mii de dolari în active, o echipă uriașă de angajați și oameni/camioane care intră și ies continuu din incintă.

1) Controlul accesului – verificarea în & Out

toate instalațiile de depozitare au un fel de control al accesului pentru a monitoriza cine vine și pleacă în incintă.

o combinație de barăci de pază și unități portabile de supraveghere video ajută vizitatorii să intre și să iasă din incintă fără probleme. Aceste barăci de pază și unități de supraveghere au chiar recunoașterea plăcuței de înmatriculare pentru scanarea rapidă și pot acționa și ca sisteme de alarmă dacă apar incidente.

2) supraveghere video – monitorizare continuă

depozitele au nevoie de tehnologie de supraveghere video de ultimă generație pentru a le ajuta să monitorizeze mai multe locații de la distanță. Proprietarii și gardienii vor putea accesa supravegherea video live de la un centru de comandă, computerele lor sau chiar telefoanele lor. În plus, prezența camerelor de supraveghere video va descuraja criminalitatea și va ajuta semnificativ la prevenirea pierderilor.

3) prevenirea pierderilor & gestionarea inventarului

pierderile interne și externe sunt un punct de durere imens în securitatea depozitului, dar politicile și procedurile de securitate excelente vor reduce pierderile de inventar și ruperea produsului peste tot.

prevenirea pierderilor poate lua forma supravegherii video în zone strategice și vulnerabile, crearea și punerea în aplicare a politicilor/procedurilor moderne de securitate și, în cele din urmă, prin simpla identificare și răspuns a agenților de pază instruiți la violatori.

în plus, prevenirea pierderilor poate fi abordată prin verificarea minuțioasă a angajaților terți și prin crearea/implementarea politicilor care descurajează proactiv furtul și pierderile interne.

4) spargeri& Vandalism

vastitatea unui depozit îl va pune adesea într-o locație mai retrasă, ceea ce face ca răspunsul poliției să fie mai lent pentru orice infracțiuni potențiale. Gardienii au informații de contact direct pentru aplicarea legii locale pentru a ajuta la reducerea timpului de răspuns. Gărzile, în general, sunt o măsură proactivă excelentă pentru a preveni cu totul spargerile și vandalismul.

5) operațiunile de zi cu zi solicitante

depozitele au nevoie de politici de gestionare a riscurilor și strategii de prevenire în loc ajută la asigurarea de zi cu zi a depozitelor nu sunt întrerupte în cazul în care are loc un incident. Având sisteme integrate de securitate și alarmă va ajuta la identificarea potențialelor amenințări de îndată ce apar. În plus, accesul la rapoartele zilnice de activitate online ale unui gardian și la analizele de supraveghere video vor ajuta orice locație să identifice și să abordeze vulnerabilitățile mai rapid.

depozitele se confruntă cu amenințări interne și externe unice din cauza valorii activelor lor. Ei trebuie să se protejeze de intruși, dar și de furtul sistematic liniștit care poate avea loc în interior. Este important ca toate depozitele să efectueze sondaje pe site și să aibă politici/programe de securitate menite să-și protejeze echipele, vizitatorii, activele și profiturile.

Related Post

Leave A Comment