Articles

strategie, comercial și operațional Due Diligence

Posted by admin

experiența globală a Deloitte în integrarea fuziunilor a evidențiat patru ‘bune practici’ pe care echipele sale de strategie le folosesc pentru a ghida întreprinderile prin faza crucială de integrare:

• articulează viziunea și beneficiile de afaceri ale fuziunii sau achiziției –

definesc în mod clar viziunea pentru organizația integrată; sinergii așteptate; selectați sponsori puternici de integrare.

• elaborarea unui plan de integrare eficient –

identificarea, prioritizarea și măsurarea sinergiilor cu mult înainte de încheierea acordului, de preferință în etapa de due diligence.

• alocați o echipă de integrare dedicată –

evitați pierderea concentrării asupra operațiunilor de zi cu zi prin alocarea de resurse specifice pentru gestionarea integrării, cu un manager de proiect, sprijin executiv puternic și stimulente bazate pe rezultate, după caz.

nu treceți cu vederea efectul pe care M & A îl poate avea asupra angajaților: implementați rapid o nouă structură organizațională; pregătiți echipa de resurse umane pentru a recunoaște și rezolva problemele culturale din timp; comunicați impactul tranzacției în profunzime și oferiți răspunsuri rapide la întrebările referitoare la rolurile și responsabilitățile continue ale oamenilor.

Related Post

Leave A Comment