Articles

Token resistance to sexual intercourse and consent to unwanted sexual intercourse: college students’ dating experiences in three countries

Posted by admin

celem tego badania było rozszerzenie badań przeprowadzonych przez Muehlenhard i jej współpracowników (np. forma nieporozumień seksualnych, zgoda na niechciany Seks. Zbadaliśmy częstość występowania tych form nieporozumień seksualnych zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w trzech różnych kulturach: w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Japonii. Dane ankietowe zebrano od 1519 niezamężnych studentów (970 z USA, 327 z Rosji i 222 z Japonii). Wbrew stereotypowi, że tylko kobiety angażują się w symboliczny opór wobec seksu, mężczyźni zgłaszali również, że byli w sytuacjach, w których odmówili seksu, pragnąc go. Tylko w Stanach Zjednoczonych większy odsetek mężczyzn niż kobiet angażuje się w symboliczny opór wobec seksu. Stawki za zgodę na niechciany Seks również różniły się w zależności od płci i kultury. Amerykanki miały najwyższy wskaźnik zgody na niechciany Seks. Omówiono znaczenie gromadzenia międzykulturowych danych na temat seksualności i intymności.

Related Post