Articles

Teschen

Posted by admin

TESCHEN (Czeski: český Těšín, pol. Cieszyn), miasto na Śląsku. Stolica księstwa cieszyńskiego w średniowieczu Cieszyn został podzielony między Czechosłowację i Polskę w 1920 r., włączony w całości do Polski w 1938 r. i ponownie podzielony w 1945 r. Żydzi wymieniani są w związku z miastem pod koniec XIV wieku. Błędnie przypuszczano, że najstarszy nagrobek na Cmentarzu Żydowskim pochodzi z 1392 roku. Pierwszy Żyd otrzymał pozwolenie na osiedlenie się tam w 1575 r., a w 1640 r. żydowski poborca celny księżnej otrzymał pozwolenie na nabycie cmentarza dla społeczności. W 1785 roku cmentarz został sprzedany 88 rodzinom powiatu. Społeczność Ostrawy grzebała tam ich zmarłych do 1872 roku. W 1848 roku władze wydali część Żydów mieszkających w mieście, a mieszkający w okolicy zostali zaatakowani przez ludność. Przed plebiscytem w 1918 roku polscy nacjonaliści grozili Żydom pogromami, jeśli zagłosują za Czechosłowacją; rząd Czechosłowacki wysłał Alfreda * Fuchsa, wówczas czesko-Żydowskiego funkcjonariusza (patrz: Svaz * čechů-židů), aby wpłynął na Żydów na korzyść Czechów. W 1890 r.w mieście żyło 1313 Żydów (8,5% ogółu ludności), w 1900 R. 1666 (9%), w 1910 R. 2063 (10%), a w 1930 r. 1148 (10,8%). W polskiej części miasta (Cieszyn) gmina żydowska liczyła w 1921 roku 1591 mieszkańców (10,4% ogółu ludności).

przed wybuchem II wojny światowej Gmina posiadała dwie synagogi, dwa cmentarze i Ośrodek komunalny. W maju 1938 do Rady Miejskiej powróciło dwóch przedstawicieli żydowskiej Partii Narodowej. Wspólnota została rozwiązana we wrześniu 1939 roku. Pozostałych tam Żydów w 1943 r. wywieziono do obozów zagłady. Po ii Wojnie Światowej reaktywowano niewielkie Zgromadzenie, afiliowane w 1959 r.do Wspólnoty Ostrawskiej.

Bibliografia:

Bondy-Dworský, no. 880, 660-61; Berger, in: mgwj, 40 (1896), 37-40; B. Bretholz, Quellen zur Geschichte der Juden in Maehren im Mittelalter (1935), index; Y. Toury, Mehumah u-Mevukhah be-Mahpekhat 1848 (1968), 40-42; Židovské zprávy (March 3 and Oct. 10, 1919); B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce … (1930), 158–61; R. Iltis (ed.), Die aussaeen unter Traenen … (1959), 79; B. Brilling, in: Judaica Bohemiae, 4 (1968), 105–9, 113–4; pk Germanyah.

Related Post