Articles

Strona główna-Tetrahymena thermophila SB210

Posted by admin
Tetrahymena thermophila

sekwencja genomu jednokomórkowego tetrahymenathermophila rzuca światło na wczesną ewolucję eukariotyczną. Zdjęcie zrobinsonr (2006) sekwencja genomu Ciliate ujawnia unikalne cechy ModelEukaryote. PLoS Biol 4 (9): e304.doi: 10.1371 / dziennik.pbio.0040304. CC by2.5 via WikimediaCommons.

sekwencja genomu i modele genów Tetrahymenathermophila nie zostały określone przez Joint Genome Institute(JGI), ale zostały pobrane z NCBIon 31 maja 2018. W celu umożliwienia analiz porównawczych z innymiergenomami zsekwencjonowanymi przez JGI, kopia tego genomu jest włączona do portalu genomu JGI. Narzędzia JGI zostały użyte do automatycznego usuwania przewidywanych białek. Należy pamiętać, że ta kopia genomu nie jest utrzymywana przez NCBI i dlatego nie jest automatycznie aktualizowana.

poniższy tekst pochodzi z genomu NCBI:

Tetrahymena thermophila

Tetrahymena thermophila to wolny pływający Protista jednokomórkowy. Ten słodkowodny organizm zamieszkuje strumienie, jeziora i stawy. Podobnie jak inne ciliaty, komórki Tetrahymena mają złożoną strukturę genomu. Każda komórka zawiera diploidmikronukleus (mic) i makronukleus somatyczny (mac).Oba jądra funkcjonują niezależnie i mają odrębne funkcje oraz chromosomalne. Mic jest zorganizowany w 5 par chromosomów i podlega podziałowi mitotycznemu i mejotycznemu, ale nie jest transkrybowany. Incontrast, podczas tworzenia mac, chromosomy te są podzielone na około 200-300chromosomów o wielkości od 21 kb do >3000 kb, do których de novo dodaje się końce telomeryczne. Podczas tego procesu usuwa się około 10% genomu. Chromosomy Mac są amplifikowane do ploidy około 45 kopii, z wyjątkiem 21kb rybosomalnego minichromosomu DNA, który jest amplifikowany do ~9000 kopii.Transkrypcja i translacja występują w makronukleusie. T. thermophila jest stosowany w testach biologicznych i ma potencjał do syntezy białek przemysłowych i biokontroli chorób wywołanych przez organizmy powiązane.

Odnośniki do genomu

jeśli wykorzystujesz dane z tego genomu w swoich badaniach, przytocz następujące publikacje:
Eisen ja, Coyne RS, Wu M, Wu D, Thiagarajan m, Wortman JR, Badger JH, Ren Q, Amedeo P, Jones km, Tallon LJ, Delcher AL, Salzberg SL, Silva JC, Haas BJ, Majoros WH, Farzad m, Carlton JM, Smith RK Jr, Garg J, Pearlman RE, Karrer km, Sun L, Manning G, Elde NC, Turkewitz AP, Asai DJ, Wilkes DE, Wang Y, Cai h, Collins K, Stewart Ba, Lee SR, Wilamowska K, Weinberg z, RUZZO WL, WLOGA D, Gaertig J, Frankel J, Tsao CC, gorovsky ma, Keeling pj, Waller RF, Patron NJ, Cherry JM, Stover na, Krieger CJ, Del Toro c, Ryder HF, Williamson SC, Barbeau Ra, Hamilton EP, Orias e
Sekwencja ciliate Tetrahymena thermophila, model eukariota.
PLoS Biol. 2006 Sep;4 (9): e286. doi: 10.1371 / dziennik.pbio.0040286

Related Post