Articles

stabilny dom życie kluczem do rozwoju dziecka

Posted by admin

posiadanie stabilnego domu, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, jest jednym z podstawowych wymogów dobrego samopoczucia.

stabilny dom zapewnia dziecku poczucie miejsca, w którym należy i czuje się bezpiecznie, gdzie mogą odwiedzić go przyjaciele i dalsza rodzina, gdzie przechowuje swój dobytek i Bazę, z której może uczęszczać do szkoły i pozytywnie angażować się w lokalną społeczność.

dziecko, które jest członkiem rodziny bezdomnej, nie ma takiej stabilności i może być dotknięte wieloma problemami, które zagrażają ich dobru i zdrowemu rozwojowi.

wysoki poziom stresu, różne problemy zdrowotne fizyczne i psychiczne, tarcia między członkami rodziny, mniej pozytywnych kontaktów z przyjaciółmi i innymi osobami w społeczności oraz słabe wyniki w szkole w wyniku niespójnej frekwencji są związane z bezdomnością i wszystkie mają potencjalny wpływ na samopoczucie dziecka przez całe życie.

nic dziwnego, że uważa się, że dzieci, które doświadczają bezdomności, są bardziej zagrożone bezdomnością młodzieży, a później bezdomnością dorosłych.

ile dzieci jest zagrożonych W WA?

biorąc pod uwagę przemijający charakter bycia bezdomnym, często trudno jest obliczyć rozmiar problemu.

najnowsze dostępne dane z Australian Bureau of Statistics pokazują, że w 2011 roku bezdomnych było 1491 dzieci poniżej 12 roku życia, co stanowi 15,5% wszystkich bezdomnych.

jednak jest jeszcze więcej dzieci, które mają poważne problemy z powodu problemów mieszkaniowych. Na przykład ABS oszacował, że w 2011 r. kolejne 1384 dzieci poniżej 12 roku życia mieszkało w” marginalnym ” mieszkaniu, co oznacza, że dom nie jest odpowiedni z powodów takich jak brak bezpieczeństwa zatrudnienia, przepełnienie lub brak podstawowych udogodnień.

słusznie, bezdomność młodzieży czasami zyskuje znaczną uwagę społeczności i jest niezwykle ważne, aby ci młodzi ludzie byli wspierani i zapewniali bezpieczne miejsca do życia, aby ich zdrowie, dobre samopoczucie i edukacja były wspierane.

jednak równie ważne jest, aby dzieci w wieku dojrzewania były skoncentrowane na tym samym celu i dlatego musimy oceniać i reagować na szczególne potrzeby dzieci, gdy rodziny stają się bezdomne lub są podatne na bezdomność.

przyczyny bezdomności są złożone, ale czynniki przyczyniające się do tego są dobrze znane.

okoliczności ekonomiczne, takie jak ubóstwo i brak tanich mieszkań, zwiększają ryzyko i wskaźnik bezdomności, a problemy osobiste, takie jak problemy ze zdrowiem psychicznym, nadużywanie narkotyków i alkoholu oraz rozpad rodziny również narażają rodziny na ryzyko.

duża część bezdomnych dzieci, które korzystają z usług agencji, jest w towarzystwie tylko matki lub Opiekunki.

wiemy, że jest to głównie spowodowane przemocą rodzinną i domową.

dzieci w takich sytuacjach mogą być świadkami przemocy i dla ich długotrwałego samopoczucia konieczne jest, aby trauma, której doświadczają, była uwzględniana w ramach usług, które otrzymują.

znaczna część dzieci, które są członkami rodzin, które korzystają z usług dla bezdomnych, to dzieci i młodzież Aborygenów-na przykład dane z lat 2011-2012 pokazują, że prawie połowa z grupy do 9 lat była Aborygenami.

Krótki opis polityki, który niedawno opublikowałem, określa programy, które okazały się mieć wpływ na te sytuacje i zapewniają pewną stabilność dzieciom, młodzieży i rodzinom.

na przykład inicjatywa Homelessness and Parenting Program z Australii Południowej jest mobilną usługą, która dociera do rodzin bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.

Program zapewnia wczesną interwencję i, co ważne, zapewnia zasoby i wsparcie dla dzieci.

inne programy pomagają rodzinom, które doświadczają trudności w utrzymaniu dzierżawy lub własności domu z powodu sytuacji osobistej lub finansowej.

ponadto istnieje kilka programów Safe at Home, Które Koncentrują się na wspieraniu kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie i rodzinie, aby pozostać w domu, gdy sprawca przemocy odchodzi.

jest to ważna służba wczesnej interwencji, która zapewnia podjęcie działań przed wystąpieniem bezdomności, a matka i dzieci mogą zacząć odbudowywać swoje życie w ramach bezpieczeństwa swojego domu.

skuteczność strategii wczesnej interwencji można zwiększyć, korzystając ze szkół i usług zdrowotnych w celu identyfikacji i zapewnienia wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji oraz zapewnienia dzieciom ciągłości nauki szkolnej.

podjęto wysiłki na rzecz poprawy świadczenia usług na rzecz rodzin oraz połączenia sektora usług w zakresie bezdomności oraz przemocy w rodzinie i chociaż nadal istnieją pewne wyzwania, bardzo ważne jest kontynuowanie tych prac.

dorośli, którzy mieli bezpieczne i szczęśliwe wychowanie, często wspominają Bezpieczeństwo i łączność domu rodzinnego jako wpływowe w ich wczesnym życiu.

ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość przeżycia tych samych doświadczeń.

Jenni Perkins pełni obowiązki komisarza ds. dzieci i młodzieży WA

Related Post