Articles

Principles of Archaeological Stratygraphy

Posted by admin

ta książka jest jedynym tekstem poświęconym w całości stratygrafii archeologicznej, przedmiotowi o fundamentalnym znaczeniu dla większości badań archeologicznych. Pierwsze wydanie ukazało się w 1979 roku w wyniku wynalezienia przez autora matrycy Harrisa-metody analizy i prezentacji sekwencji stratygraficznych stanowisk archeologicznych. Metoda ta jest obecnie szeroko stosowana w archeologii na całym świecie. Pierwsze rozdziały tej edycji omawiają historyczny rozwój idei stratygrafii archeologicznej. Główne rozdziały badają prawa i podstawowe pojęcia podmiotu, a kilka ostatnich rozdziałów przygląda się metodom rejestracji stratyfikacji, konstruowaniu sekwencji stratygraficznych oraz analizie stratyfikacji i artefaktów. Ostatni rozdział, po którym następuje słowniczek terminów stratygraficznych, przedstawia zarys nowoczesnego systemu rejestracji stratyfikacji na stanowiskach archeologicznych. Ta książka jest napisana w prostym stylu odpowiednim dla studenta lub amatora. Przedstawione radykalne idee powinny również dać do myślenia profesjonalnemu archeologowi.

Related Post