Articles

mastektomia WC po napromieniowaniu w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi

Posted by admin

Streszczenie

wielu pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi przeżywa długie okresy. Jest to wstępny raport na temat stosowania po napromieniowaniu toalety mastektomii do kontroli chorób lokalnych i poprawy jakości przeżycia.

w latach 1962-1970 wybrano 24 pacjentów do mastektomii w toalecie; wszystkie były w dobrym stanie ogólnym, bez wykrywalnych przerzutów i guzów, które mogłyby być odpowiednio wycięte z pierwotnym zamknięciem skóry. Operację przeprowadzono cztery do 16 tygodni po radioterapii, w czasie, gdy odpowiedź nowotworu była maksymalna i reakcja na promieniowanie ustąpiła.

jeden pacjent został utracony do obserwacji. Dwadzieścia trzy z wyciętych piersi wykazały mikroskopijne dowody szczątkowego zdolnego do życia guza. U trzech pacjentów wystąpiły nawroty miejscowe, wszystkie w połączeniu z rozsianymi przerzutami. U pozostałych 20 pacjentów choroby miejscowe były całkowicie kontrolowane, aż do śmierci lub do chwili obecnej.

to badanie pilotażowe wskazuje, że mastektomia po napromieniowaniu może w wybranych przypadkach przyczynić się do kontroli miejscowo zaawansowanego raka piersi. Warto byłoby przeprowadzić wieloośrodkowe, kontrolowane badanie porównujące to leczenie z wynikami samej radioterapii.

Related Post