Articles

Grupa ds. strategii, komercyjnej i operacyjnej Due Diligence

Posted by admin

globalne doświadczenie Deloitte w zakresie integracji połączeń uwypukliło cztery „najlepsze praktyki”, których używają jej zespoły ds. strategii, aby prowadzić firmy przez kluczową fazę integracji:

• wyartykułować wizję i korzyści biznesowe wynikające z połączenia lub przejęcia –

jasno zdefiniować wizję zintegrowanej organizacji; zidentyfikować każdą oczekiwaną korzyść; zidentyfikować i przekazać oczekiwane korzyści synergia; wybierz silnych sponsorów integracji.

• opracowanie skutecznego planu integracji –

Identyfikacja, ustalanie priorytetów i mierzenie synergii na długo przed zawarciem umowy, najlepiej na etapie due diligence.

• Przydziel dedykowany zespół ds. integracji –

unikaj utraty koncentracji na codziennych operacjach, przydzielając konkretne zasoby na zarządzanie integracją, z kierownikiem projektu, silnym wsparciem wykonawczym i, w stosownych przypadkach, zachętami opartymi na wynikach.

nie przeocz efektu, jaki m& a może mieć na pracowników: szybko wdrożyć nową strukturę organizacyjną; przygotować zespół HR do wczesnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów kulturowych; dogłębnie komunikować wpływ transakcji i udzielać szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących ról i obowiązków pracowników.

Related Post