Articles

gdyby tylko każdy okulista wiedział to o TASS

Posted by admin

dlaczego warto zapobiegać toksycznemu zespołowi odcinka przedniego? Dlaczego okuliści powinni się martwić?

zrozumienie TASS: powikłania i objawy

powodem, dla którego TASS jest tak poważny, jest to, że TASS może powodować zanik tęczówki, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zmętnienie tylnej otoczki, obrzęk plamki żółtej cystoidalnej i inne poważne warunki.

sam TASS jest spowodowany przez nieinfekcyjny czynnik penetrujący przedni segment i powodujący toksyczne uszkodzenia w stosunku do tkanek wewnątrzgałkowych.

TASS, zdecydowanie, występuje najczęściej po operacji zaćmy. To powiedziawszy, niektórzy okuliści donoszą ostatnio o powikłaniach pooperacyjnych po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

rzeczą, o której należy stale pamiętać, jest to, że TASS jest stanem pooperacyjnym, który obejmuje stan zapalny przedniego odcinka, ale sam TASS jest spowodowany przez substancję nieinfekcyjną przenikającą do przedniego odcinka.

powikłania po TASS

za każdym razem, gdy wystąpi toksyczne uszkodzenie tkanki wewnątrzgałkowej, pacjent martwi się, że u pacjenta wystąpi ciężkie zapalenie, niewyraźne widzenie i możliwe uszkodzenie nerwu wzrokowego, co spowoduje poważniejsze powikłania. W rzeczywistości zapalenie związane z zespołem toksycznego odcinka przedniego może być tak wyraźne, że może rozwinąć się warstwa białych krwinek wokół samej komory przedniej (tworzenie się hipopionów).

tworzenie się Hipopionów może występować jako żółty wysięk w dolnej połowie komory przedniej. U pacjentów cierpiących na TASS po operacji, może również zobaczyć zaczerwienienie w spojówce, jak również zaczerwienienie w najbardziej wysuniętej warstwie twardówki (to znaczy, zaczerwienienie w warstwie nadkłykcia).

pacjenci cierpiący na TASS często w ciągu 48 godzin od zabiegu występują objawy – tj. stan zapalny, zaczerwienienie i niewyraźne widzenie. Pacjenci mogą lub nie mogą odczuwać bólu w momencie, gdy przychodzą do biura, ale prawie na pewno cierpią z powodu niewyraźnego, zmniejszonego widzenia i prawdopodobnie rozproszonego obrzęku rogówki, który rozciąga się od limbusa do limbusa.

należy oczekiwać od pacjentów silnej wrażliwości na światło i jasność (światłowstręt), jak również intensywnych reakcji w komorze przedniej. Podczas gdy główne objawy TASS pojawiają się u pacjentów potencjalnie w tak krótkim czasie, jak 12 godzin po operacji, pełny zakres zakaźnego zapalenia wnętrza gałki ocznej może rozwinąć się nie dłużej niż tydzień po operacji zaćmy.

zaawansowane spojrzenie na przyczyny TASS

zapobieganie TASS, niestety, nie można zrobić z jednym strzałem srebrnej kuli, ponieważ potencjalne przyczyny są tak liczne i wieloaspektowe.

TASS może być spowodowany na etapie sterylizacji, środki znieczulające i maści stosowane przez okulistów i ich personel przed i podczas operacji, lub TASS może nawet pochodzić z detergentów i enzymów.

szokująca przyczyna TASS

prawdziwa przyczyna TASS może cię nawet zaskoczyć – ponieważ centra chirurgii zaćmy wykonały dosłownie miliony więcej operacji zaćmy na przestrzeni lat, czas, który okuliści spędzają na sterylizacji swoich instrumentów, mógł faktycznie zmniejszyć się. Jak to możliwe? To proste: więcej pacjentów zaplanowanych do operacji zaćmy oznacza mniej czasu między operacjami. Krótszy czas przygotowania może prowadzić do nieostrożnych błędów.

upewnienie się, że wszyscy pracownicy czyszczą Instrumenty zgodnie z protokołem, jest niezbędnym pierwszym krokiem do zapobiegania TASS. Ważne jest również, aby upewnić się, że resztki detergentów i enzymów nie są nadal na instrumentach po wyczyszczeniu instrumentów-pozostałości detergentów i enzymów mogą również powodować u pacjentów infekcje przedniego odcinka.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów TASS

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych wskazówek dotyczących zapobiegania, upewnij się, że zbiorniki autoklawów i kąpiele ultradźwiękowe są regularnie czyszczone, ponieważ może to ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia endotoksyną i rozprzestrzenianie się bakterii gram-ujemnych. Bakterie Gram-ujemne zniszczone podczas ogrzewania i autoklawowania mogą jednak znaleźć drogę do Twoich instrumentów w postaci odpornych na ciepło bakterii gram-ujemnych.

nawet niektóre leki wewnątrzgałkowe, na które pacjenci mogą być narażeni-np., roztwór do nawadniania antybiotyków lub antybiotyki wewnątrzkomórkowe-może predysponować pacjentów do rozwoju TASS po operacji zaćmy.

maści i słaba sterylizacja (wymienione powyżej) są zawsze problemami, na które należy zwrócić uwagę, ale niektórzy okuliści bagatelizują niebezpieczeństwa, że osad metaliczny, niektóre środki konserwujące i śródgałkowe roztwory nawadniające o nietypowym poziomie pH mogą odgrywać rolę w predysponowaniu pacjentów do zespołu toksycznego odcinka przedniego.

wnioski: Uncja profilaktyki jest warta funta lekarstwa

to wszystko po to, aby powiedzieć, że TASS może rozwinąć się w wyniku ekspozycji na leki, niektóre konserwanty w znieczuleniach i lekach, endotoksyny bakteryjne, maści i roztwory o nietypowym poziomie pH.

stosowanie odpowiednio wysterylizowanych narzędzi, roztworów wewnątrzgałkowych o niskiej zawartości konserwantów i eliminacja endotoksyn zmniejszają szanse pacjentów na rozwój TASS.

Related Post