Articles

Głowa i palec Świętej Katarzyny / Visit Tuscany

Posted by admin

Głowa Świętej Katarzyny jest z pewnością najważniejszą relikwią Świętej, zachowaną w poświęconej jej kaplicy, znajdującej się w bazylice San Domenico w Sienie. Została odłączona od ciała Sienieńskiej zakonnicy w 1381 r. na prośbę papieża Urbano VI.przez cztery lata Głowa pozostawała zachowana wewnątrz, w szafie zakrystii San Domenico, ale gdy zgromadzenie Republiki dowiedziało się o tym, wydało rozkaz przypisania honorów łonowych cennej relikwii. 5 maja 1385 roku odbyła się imponująca procesja, która zaniosła relikwię do San Domenico, wychodząc z kościoła szpitala San Lazzara, przed Porta Romana. Grupa zakonnic z San Domenica i Lapa, matka Katarzyny. Inną ważną relikwią jest palec, zachowany również w bazylice San Domencio: dzięki tej relikwii udziela się błogosławieństwa Włochom i Siłom Zbrojnym po południu w niedzielę, kiedy odbywają się międzynarodowe festiwale ku czci św. Katarzyny ze Sieny. Relikwia ta, wraz z liną, którą często dyscyplinowała Sieneńska Zakonnica oraz popiersiem z brązu, które przez wiele lat zawierało i chroniło głowę, jest zachowana w artystycznie zaprojektowanej świątyni, dzieło Sieneńskiego architekta Sandro Bagnoli, umieszczonej w prawej ścianie Bazyliki San Domenico.

Related Post