Articles

definicja Target Annual Compensation

Posted by admin

aby obliczyć nagrodę tego uczestnika, całkowita kwota docelowego rocznego odszkodowania jest obliczana w sposób opisany poniżej.

dla każdego roku podatkowego całkowita kwota docelowej rocznej rekompensaty jest obliczana jako suma (1) rocznej stawki wynagrodzenia podstawowego, (2) docelowej szansy na premię gotówkową oraz (3) księgowej wartości memoriałowej, którą firma spodziewa się uznać w tym roku podatkowym w odniesieniu do wszystkich Twoich zaległych nagród kapitałowych, a także w odniesieniu do wszelkich nowych dotacji kapitałowych, które mają zostać udzielone w tym roku.

w roku budżetowym 2015 i 2016 udział użytkownika w takich planach motywacyjnych (zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów („Zarząd”)) powinien być na takim poziomie, aby docelowa motywacja w ramach takiego programu skutkowała całkowitym docelowym rocznym wynagrodzeniem za każdy z tych lat podatkowych w wysokości co najmniej 2 000 000 USD.

jego projekt biznesowy przewiduje utworzenie 10 nowych miejsc pracy dla miasta Lubbock, z docelową roczną rekompensatą w wysokości 420 000,00 USD w sumie lub w sumie 2 100 000,00 USD w ciągu pięciu lat.

istotne zmniejszenie wynagrodzenia pieniężnego Executive (albo wynagrodzenie podstawowe, docelowa roczna rekompensata obowiązująca bezpośrednio przed taką redukcją.

Related Post