Articles

Centrum Genetyki statystycznej

Posted by admin

Centrum Genetyki statystycznej jest interdyscyplinarnym programem, który ma na celu zachęcenie do badań i szkoleń na styku Genetyki Człowieka i nauk matematycznych. Celem Centrum Genetyki statystycznej jest:

  • budowanie intelektualnej społeczności wykładowców i studentów
  • promowanie badań metodologicznych w celu opracowania użytecznych modeli statystycznych i matematycznych oraz metod badań genetycznych
  • wspieranie stosowania innowacyjnych modeli i metod rozwiązywania problemów w badaniach genetycznych zdrowia i chorób człowieka
  • zachęcanie do współpracy i Transferu Technologii między środowiskiem akademickim a prywatnym przemysłem
  • zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla studentów i stypendystów
  • Michigan

projekt human genome zmienia praktykę medycyny i Zdrowia Publicznego, a genetyka odgrywa coraz bardziej centralną rolę we wszystkich naukach biomedycznych. Ta rozszerzająca się rola obejmuje mapowanie i sekwencjonowanie ludzkiego genomu i genomów innych organizmów, identyfikację wszystkich ludzkich genów i katalogowanie wszystkich wspólnych ludzkich wariantów genetycznych, opracowanie metod oznaczania ekspresji wielu genów jednocześnie, badanie ewolucji molekularnej ludzkich genów i tłumaczenie uzyskanej wiedzy w celu rozwiązania kwestii zdrowia i chorób człowieka. Te zmiany stwarzają niezwykłe możliwości zapobiegania i leczenia chorób ludzkich, ale wymagają badaczy pracujących na styku Genetyki Człowieka i nauk matematycznych

Related Post