Articles

8-Modelowanie geometrii wzmocnień tekstylnych dla kompozytów: TexGen

Posted by admin

ten rozdział zawiera przegląd TexGen, pakietu oprogramowania open-source do modelowania 3D tekstyliów i ich kompozytów opracowanego na Uniwersytecie w Nottingham. Opisano modułową konstrukcję wieloplatformowego oprogramowania i jego modułów (Core, Renderer, Export, interfejs Pythona i graficzny interfejs użytkownika). Następnie omawiana jest podstawowa teoria modelowania, a następnie opisy zastosowań wykorzystujących TexGen w dziedzinie mechaniki tekstylnej, mechaniki kompozytów tekstylnych i przepuszczalności. Opisano rozwój tworzenia modeli splotów 3D, w tym rozszerzenie modelowania na bardziej złożone kształty, takie jak trójniki i ramy do optymalizacji tych geometrii. Na koniec rozważane są przyszłe rozwiązania, w tym dalsza automatyzacja procesu modelowania, ulepszenia metod radzenia sobie z przenikaniem przędzy, zagadnienia zmienności i optymalizacji złożonych struktur, co pozwoli na bardziej solidny proces projektowania nowych, złożonych struktur tkanych 3D.

Related Post