Articles

5 składników skutecznego profilu docelowego produktu

Posted by admin

profil docelowego produktu jest dokumentem, który prezentuje dopracowane wyjaśnienie i agregację wszystkich istotnych informacji potrzebnych do walidacji rozwoju produktu. Ten wspólny szablon może być używany dla wszystkich produktów w portfolio firmy, aby kierować i dostosowywać regulacyjne, przedkliniczne, kliniczne, marketingowe i zdrowotne wyniki ekonomiczne i strategie refundacyjne.

koncepcja TPP została pierwotnie opracowana przez Food and Drug Administration (FDA) w celu ułatwienia komunikacji między organizacją a przemysłem. Chociaż strategia miała na celu rozwój leków, łatwo jest ją dostosować do dziedziny wyrobów medycznych.

zasadniczo TPP jest szczegółową analizą potencjalnego nowego produktu w porównaniu z konkurencją i / lub istniejącym standardem opieki. Ale kto jest odpowiedzialny za tworzenie TPP? Chociaż zwykle jest własnością kierownictwa projektu lub lidera projektu, pisanie TPP wymaga równoległego — a nie sekwencyjnego — wkładu od innych interesariuszy.

TPP potrzebuje zespołu pisarzy składającego się z interesariuszy z badań i rozwoju, regulacyjnych, przedklinicznych, klinicznych, marketingu, operacji i grup HEOR w ramach Programu Rozwoju Produktu firmy.

ponadto proces TPP jest iteracyjny, wymaga wielu spotkań twarzą w twarz i szczegółowych przeglądów każdej wersji TPP w miarę postępu. Multidyscyplinarna współpraca i komunikacja podczas rozwoju TPP zapewnia uniwersalne wpisowe wszystkich graczy.

kluczowe wskazania

głębokie badania potrzebne tutaj sprawia, że pierwszy krok TPP jest również najbardziej czasochłonny, wymagający due diligence, analizy danych rynkowych i multidyscyplinarnej burzy mózgów. Celem jest określenie wszystkich możliwych wskazań i roszczeń dla urządzenia, a także potencjału rynkowego związanego z każdym wskazaniem i roszczeniem.

Zidentyfikuj niezaspokojone potrzeby pacjenta, które urządzenie może zaspokoić, wykorzystując głos badań konsumenckich. Oceń, jak urządzenie działa, przeglądając istniejącą literaturę na samym urządzeniu, konkurencyjnych produktów i trendów leczenia.

oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności

Ta sekcja umożliwia firmie wybór wskazań i oświadczeń, które mają największą potencjalną nagrodę i najniższe możliwe ryzyko. Zarys istniejących danych potrzebnych do skutecznego projektowania badań, wraz z jakie dane przedkliniczne mogą być nadal wymagane do spełnienia wymogów regulacyjnych.

potencjalna wartość ekonomiczna wskazań i oświadczeń

zacznij od zrozumienia wzorców leczenia i przewidywania, jak system świadczenia opieki zdrowotnej może ewoluować w przyszłości. Przedstaw aktualny standard opieki, jak różni się on na całym świecie i jakie można przewidzieć, jak może się to zmienić w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.

ocenia wielkość rynku, ceny konkurentów, docelowy koszt sprzedanych towarów, ceny docelowe i środowisko zwrotu. Czy Twoje urządzenie będzie nadal aktualne w ciągu pięciu lat, gdy dostępne będą dane z badań klinicznych? Jaki jest oczekiwany zwrot z inwestycji w ten produkt?

najlepsze cechy i wyniki

co wyróżnia to urządzenie? Jakie dane istnieją, aby wspierać te czynniki różnicujące, a jakie dane są nadal potrzebne? Dodatkowo, czy te funkcje są wystarczająco silne, aby obsługiwać ceny premium?

wyraźne określenie korzyści produktu jest kluczowym elementem każdej strategii marketingowej.

Strategia wyłączności

Ta sekcja pozycjonuje urządzenie do wyłączności w marketingu. Gromadzi informacje na temat dostępności produktów, danych refundacyjnych, klasyfikacji regulacyjnej, znaku towarowego, strategii marki i własności intelektualnej.

należy pamiętać, że TPP jest dynamicznym, żywym dokumentem, który należy przeglądać i poprawiać w razie potrzeby. Podobnie, w miarę zmian TPP, strategie funkcjonalne mogą z kolei wymagać ponownej oceny.

Related Post