Articles

Toilet kortingsprogramma

Posted by admin

Programmaoverzicht

om bewoners te helpen water te besparen en hun waterrekening te verlagen, hebben we een WaterSense High Efficiency Toilet (HET) kortingsprogramma beschikbaar voor gekwalificeerde klanten. Elk toilet gekocht moet een hoog rendement Toilet (HETs gebruik een gemiddelde van 1,28 gallons per flush of minder) en moet op de Environmental Protection Agency ‘ s (EPA) WaterSense lijst.
elk toilet dat aan de criteria voldoet en in de laatste twaalf (12) maanden is aangekocht en geïnstalleerd, komt in aanmerking voor de korting (PDF). In de meeste gevallen zullen kortingen worden toegepast als credits op de waterrekeningen van klanten. Volledige details vindt u op Pagina 2 van de WaterSense het Kortingsaanvraag.

residentiële klanten

eengezins-en meergezins* residentiële klanten kunnen een korting krijgen voor het plaatsen van WaterSense het toiletten in plaats van alle bestaande 1,6 gallons of meer per spoeltoiletten. Het bedrag van de korting zal zijn voor de kosten van het toilet alleen, tot $100 per toilet. Om de korting/krediet aan te vragen, dient u al het volgende in::

  • de originele, gedateerde aankoopbon of factuur. Bij het indienen van een factuur van een loodgieter, moet de factuur worden gespecificeerd om het modelnummer en de prijs van elk toilet te bevatten, los van de installatiekosten.
  • een kopie van uw meest recente waterrekening.
  • a completed Durham Department of Water Management WaterSense Toiletrolhouder Application (PDF).

alle materialen moeten worden gemaild naar de afdeling waterbeheer Durham het kortingsprogramma (zie aanvraag (PDF) voor adres). Gebruik de dropbox niet op het stadhuis en stuur je betaling niet per e-mail met je kortingsmateriaal.

* particuliere klanten met meerdere gezinnen zijn beperkt tot maximaal 75 kortingen per eigendom en zijn onderworpen aan een verplichte steekproefsgewijze verificatie van installaties.

niet-residentiële klanten

het niet-residentiële gedeelte van het programma eindigde op 31 December 2015. Niet-residentiële aanvragen moesten zijn ontvangen of poststempel door 31 December 2015, te worden verwerkt / beoordeeld.
niet-residentiële klanten die een wateraudit ontvangen via onze samenwerking met Afvalreductiepartners kunnen in aanmerking komen voor het kortingsprogramma. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kopie van de commerciële applicatie.

Related Post

Leave A Comment