Articles

Susette La Flesche

Posted by admin

Susette La Flesche, an Omaha, voerde onvermoeibaar campagne voor Native American rechten en werd de eerste Native American lecturer en de eerste gepubliceerde Native American artiest en schrijver.= = Biografie = = La Flesche was een dochter van Joseph La Flesche, hoofd van de Omahas, en was lerares in haar reservaat na haar opleiding aan het Elizabeth Institute in New Jersey. Ze kreeg nationale aandacht in 1879 toen ze de krantenman Thomas Tibbles van de Omaha Herald vergezelde op een lecture tour om misstanden tegen de Ponca Indianen te publiceren. De stam was op brute wijze ontheemd en verplaatst naar onbekende gronden, en meer dan een derde was gestorven.La Flesche, uitgaande van de Engelse vertaling van haar inheemse Amerikaanse naam Inshta Theumba (“Bright Eyes”), was in staat invloedrijke Oosterlingen te bereiken en bracht de Dawes Act in 1887 tot stand, destijds beschouwd als een progressieve wet van voordeel voor de stammen. La

Flesche trouwde met Tibbles in 1881 en bleef toeren en lezingen geven in Amerika en Engeland. Ze werd ook een schrijver en droeg regelmatig bij aan een verscheidenheid aan tijdschriften en kranten. Ze redigeerde anoniem Ploughed Under, het verhaal van een Indiaans opperhoofd.

Related Post

Leave A Comment