Articles

Stress als trigger van auto-immuunziekten

Posted by admin

de etiologie van auto-immuunziekten is multifactorieel: genetische, milieu -, hormonale en immunologische factoren worden allemaal als belangrijk beschouwd voor hun ontwikkeling. Niettemin werd het begin van ten minste 50% van de auto-immuunziekten toegeschreven aan “Onbekende triggerfactoren”. Fysieke en psychologische stress is betrokken bij de ontwikkeling van auto-immuunziekten, aangezien tal van dierlijke en menselijke studies het effect van diverse stressoren op de immuunfunctie hebben aangetoond. Bovendien hebben veel retrospectieve studies aangetoond dat een hoog percentage (tot 80%) van de patiënten ongewone emotionele stress meldde vóór het begin van de ziekte. Helaas veroorzaakt stress niet alleen ziekte, maar de ziekte zelf veroorzaakt ook aanzienlijke stress bij de patiënten, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Recente beoordelingen bespreken de mogelijke rol van psychologische stress, en van de belangrijkste stress-gerelateerde hormonen, in de pathogenese van auto-immuunziekten. Men veronderstelt dat de stress-teweeggebrachte neuro-endocriene hormonen tot immune dysregulation leiden, die uiteindelijk in auto-immune ziekte resulteert, door cytokineproductie te veranderen of te versterken. De behandeling van auto-immuunziekte moet dus stressmanagement en gedragsinterventie omvatten om stress-gerelateerde immuunonbalans te voorkomen. De verschillende spanningsreacties zouden met auto-immune patiënten moeten worden besproken, en verplichte vragenlijsten over triggerfactoren zouden psychologische spanning naast besmetting, trauma, en andere gemeenschappelijke triggers moeten omvatten.

Related Post

Leave A Comment