Articles

Strategy, Commercial and Operational Due Diligence

Posted by admin

Deloitte ’s wereldwijde ervaring met fusieintegratie heeft vier’ best practices ‘ aan het licht gebracht die haar strategieteams gebruiken om bedrijven door de cruciale integratiefase te loodsen:

* de visie en het bedrijfsvoordeel van de fusie of overname formuleren –

de visie voor de geïntegreerde organisatie duidelijk definiëren; elk verwacht voordeel identificeren; verwachte synergieën identificeren en communiceren; selecteer sterke integratie sponsors.

* een effectief integratieplan ontwikkelen –

synergieën identificeren, prioriteren en meten lang voordat de transactie wordt afgerond, bij voorkeur in de due diligence-fase.

* Wijs een specifiek integratieteam aan-

Vermijd de focus op de dagelijkse operaties te verliezen door specifieke middelen toe te wijzen voor het beheer van de integratie, met een projectmanager, sterke ondersteuning van de uitvoerende macht en waar nodig resultaatgerichte prikkels.

* mensen te veel benadrukken –

vergeet niet het effect dat M&A kan hebben op werknemers: implementeer snel een nieuwe organisatiestructuur; bereid het HR-team voor om culturele problemen vroegtijdig te herkennen en op te lossen; communiceer de impact van de transactie grondig en geef snel antwoord op vragen over de voortdurende rollen en verantwoordelijkheden van mensen.

Related Post

Leave A Comment