Articles

Stephen Hales Prize

Posted by admin

2019 – Richard Vierstra – for notible service to the science of plant biology

2018 – Mary Lou Guerinot – for notible service to the science of plant biology

2017 – Julia Bailey Serres – for notible service to the science of plant biology

2016 – Gloria Coruzzi-a leader in exploring de interface van planten-en systeembiologie en verschafte de eerste geïntegreerde visie op de mechanismen die de assimilatie en gebruik van stikstof.

2015-Bob Goldberg-for notworthy service to the science of plant biology

2014-Mike Thomashow-for notworthy service to the science of plant biology

2013-Brian A. Larkins -voor opmerkelijk dienst aan de wetenschap van de plant biology

2012 – Ian Sussex – voor opmerkelijk dienst aan de wetenschap van de plant biology

2011 – Susan Wessler – voor haar een blijvende en belangrijke bijdrage aan plant science

2010 –Athanasios (Sakis) Theologis– voor zijn blijvende en belangrijke bijdrage aan plant science voor meer dan 30 jaar

2009 –Jeffery Dangl– voor zijn rol in de ontwikkeling van de concepten en het ophelderen van de fundamentele mechanismen die bepalend zijn plant-pathogeen interacties

2008 –Peter Kwartel– voor opmerkelijk dienst aan de wetenschap van de plant biology

2007 – Sarah Heek – voor opmerkelijke bijdragen aan onze fundamentele begrip van de ontwikkeling van de plant de biologie die zich uitstrekken over de scienific disciplines van de evolutie, genetica, celbiologie, en plant molecular biology

2006 – Ken Keegstra – voor zijn baanbrekende bijdragen aan ons begrip van een chloroplast biogenesis, eiwit importeren in chloroplasten, en de structuur en de biosynthese van de plantencelwand

2005 – Bob Buchanan – voor zijn belangrijke ontdekkingen met betrekking tot de regulering van de CO2 fixatie en the roles of the thioredoxin system in plant development

2004-Natasha Raikhel-for her studies of protein trafficking and for developing the model plant Arabidopsis thaliana as the organism of choice for plant cell biology

2002-Elisabeth Gantt-for her pionierswerk to research in photosynthese and carotenoid biosynthese, and for her exemplary service work

2000 * Jan A. D. Zeevaart voor zijn uitgebreide bijdragen aan de opheldering van de mechanismen waarbij plantenhormonen effecten van het milieu op plantenprocessen zoals bloei, groei en beschermende reacties op droogte bemiddelen

1998 * Hans Kende voor zijn belangrijke bijdragen aan ons begrip van de werkingswijze van de hormonen gibberelline, cytokinine en ethyleen

1996 Maarten J. Chrispeels voor zijn onderzoek op het raakvlak tussen celbiologie en biochemie, als woordvoerder voor de wetenschap, als een inspirerende leraar en mentor, en als een strenge redacteur van het tijdschrift Plant Fysiologie

1994 Winslow R. Briggs voor het serveren plantenfysiologie als leraar en mentor, als onderzoeker van hoe licht interageert met interne metabole en hormonale controles, en als een senior woordvoerder voor de wetenschap

1992 *Clarence A. Ryan voor zijn bijdragen aan ons begrip van de afweer van planten op basis van proteïnase-remmers

1990 *Joseph E. Varner voor zijn fundamentele bijdragen en intellectuele leiderschap in plant physiology

1988 *Oliver E. Nelson, Jr. in de erkenning van zijn onderzoek in de genetische en moleculaire biologie

1986 Olle E. Bjorkman voor zijn belangrijke bijdragen aan de plantenfysiologie en, vooral, naar het gebied van de fysiologische plantenecologie

1984 *Bernard O. Phinney, wereldwijd erkend als de belangrijkste autoriteit op het functioneren en de stofwisseling van de gibberellines

1982 *Lawrence Bogorad voor zijn baanbrekend onderzoek karakteriseren van de chloroplast genoom

1980 *N. Edward Tolbert voor zijn onderzoek op het gebied van fotorespiratie en glycolaatmetabolisme

1978 *Bessel Kok voor zijn bijdragen aan de fotofysische en biochemische aspecten van fotosynthese

1976 *Anton Lang voor zijn uitstekende bijdragen aan plantengroei en-Regulatie

1974 *Paul Karl Stumpf voor zijn uitstekende bijdragen aan onze kennis van lipidenmetabolisme in planten

1972 Andrew Alm Benson voor zijn ontdekking van ribulose bij planten products of photosynthetic carbon dioxide assimilation and for his other contributions to the 1970 *Harry Beevers in recognition of his excellent studies of glyoxalate metabolism and of glyoxysomes

1968 Robert Harza Burris for his continued contribution to knowledge of the metabolism of nitrogen and its fixation by plants

1966 *Daniel Israel Arnon in honor of his distinguished contributions to advancing plant physiology as a science

1964 *Frederick Campion Steward for his many important contributions to the knowledge van celdifferentiatie en Specifieke groeifactoren

1962 *Sterling Brown Hendricks and * Harry Alfred Borthwick for their contributions in the field of growth and differential in plants

1960 * Perry R. Stout voor bijdragen op het gebied van minerale voeding van planten

1958 *Frits Warmolt Ging voor bijdragen op het gebied van auxinen en fysiologische ecologie

1956 *Melvin Calvin voor zijn kaart brengen van het pad van koolstof in de fotosynthese

1954 *Folke Karl Skoog voor zijn uitstekende werk op het gebied van auxine fysiologie

1952 *Lawrence Rogers Knippert om zijn studies in de fotosynthese en de fysiologie van de algen

1950 *Birgit Vennesland voor haar bijdragen op het gebied van biochemie plant en enzymen

1948 *Robert Emerson voor zijn vele belangrijke bijdragen tot de studie van de fotosynthese-mechanisme

1948 *David Rockwell Goddard voor zijn fundamentele bijdragen aan onze kennis van de ademhaling en luchtwegen enzymen

1946 *Burton, Edward Livingston voor zijn bijdragen op het gebied van plant fysiologie

1944 Ray Velden Dawson voor zijn pionierswerk en de leiding van het onderzoek van de lokalisatie van het mechanisme van alkaloïde synthese

1942 *Cornelis Bernardus van Niel, in erkenning van zijn briljante werk aan de biochemie van lagere organismen en bijdragen aan een goed begrip van de fotosynthese

1940 *Philip Rodney Wit voor zijn pionierswerk en belangrijke bijdragen aan plantaardige weefselkweek

1938 *John Wesley Shive voor zijn bijdrage aan het onderzoek van minerale eisen en algemene plant nutrition

1936 *Kenneth Vivian Thimann voor zijn bijdragen aan onze kennis van de chemie en de fysiologische betekenis van de groei hormonen van planten

1934 *Charles Albert Shull voor de onderscheiden dienst aan de wetenschap van de plant fysiologie

1932 *Hubert Bradford Vickery voor zijn bijdrage aan de plantaardige eiwitchemie

1930 * Wrightman Wells Garner voor zijn ontwikkeling van het concept van fotoperiodisme

1929 * Dennis Robert Hoagland voor zijn bijdragen en leiderschap op het gebied van plantenvoeding

* overleden

Related Post

Leave A Comment