Articles

Principles of Archaeological Stratigrafy

Posted by admin

dit boek is de enige tekst die volledig gewijd is aan de archeologische stratigrafie, een onderwerp dat van fundamenteel belang is voor de meeste studies in de archeologie. De eerste editie verscheen in 1979 als gevolg van de uitvinding, door de auteur, van de Harris Matrix-een methode voor het analyseren en presenteren van de stratigrafische sequenties van archeologische vindplaatsen. De methode wordt nu veel gebruikt in de archeologie over de hele wereld. De openingshoofdstukken van deze editie bespreken de historische ontwikkeling van de ideeën van de archeologische stratigrafie. De centrale hoofdstukken onderzoeken de wetten en basisbegrippen van het onderwerp, en de laatste paar hoofdstukken kijken naar methoden voor het vastleggen van stratificatie, het construeren van stratigrafische sequenties, en de analyse van stratificatie en artefacten. Het laatste hoofdstuk, dat wordt gevolgd door een glossarium van stratigrafische termen, geeft een overzicht van een modern systeem voor het registreren van stratificatie op archeologische vindplaatsen. Dit boek is geschreven in een eenvoudige stijl geschikt voor de student of amateur. De radicale ideeën die worden uiteengezet, moeten ook de professionele archeoloog stof tot nadenken geven.

Related Post

Leave A Comment