Articles

Objectieve stigmator / astigmatisme correctie

Posted by admin

=================================================================================

de objectieve opening zelf kan astigmatisme introduceren als het niet perfect gecentreerd is op de optische as. Aan de andere kant, verandert astigmatisme van plaats aan plaats in de nabijheid van de houder van de specimensteun. De ruimtelijke resolutie in EMs (elektronenmicroscopen) is zeer gevoelig voor Objectief astigmatisme. Daarom, om de beste ruimtelijke resolutie in EMs (vooral in TEM) te verkrijgen is het vaak noodzakelijk om zorgvuldig voor astigmatisme op het specimen te corrigeren.

bij tem-beeldvorming wordt objectief astigmatisme gemakkelijk aangepast door de fresnelrandjes bij de rand van een klein gaatje onder overfocusconditie te bekijken. Er zijn ook andere technieken die kunnen worden gebruikt om het objectieve astigmatisme te corrigeren.

figuur 1965a toont de structuur van het elektronensonde-vormende systeem in stemmodus in JEOL Jem-2010F TEMs.

schematische illustratie van de sondevormende elektronenoptiek in stemmodus in JEOL Jem-2010F TEMs

figuur 1965a. schematische illustratie van de sondevormende elektronenoptiek in stemmodus in JEOL Jem-2010F TEMs.

figuur 1965b toont de ringen met verschillende beeldkwaliteiten.

ringen met verschillende beeldkwaliteiten

figuur 1965b. deze ringen met verschillende beeldeigenschappen: a) Goed; B) anisotroop door astigmatisering; C) anisotroop door monsterafwijking.

Related Post

Leave A Comment