Articles

Lezing over PANDA’ s met Dr. Susan Swedo

Posted by admin

Samenvatting

Titel: PANDA ‘s

PANDA’ s

Op 22 Maart 2013 Susan Swedo, hoofd van de Pediatrie & Ontwikkelingsstoornissen Neurowetenschappen Tak van het AMERIKAANSE National Institute of Mental Health gaf een lezing over “PANDA’ s – Pediatrische auto-Immune Neuropsychiatrische Aandoeningen Geassocieerd met Streptokokken-Infecties”. De lezing vond plaats in de Wallenberg Hall in Göteborg en het evenement werd georganiseerd door het Gillberg Neuropsychiatry Centre in samenwerking met de Zweedse Child Neuropsychiatry Science Foundation en de Swedish Society for auto-immune Infection-Triggered Neuropsychiatry.

Dr. Susan Swedo bedacht het concept panda ‘s, wat staat voor pediatrische auto-immune neuropsychiatrische aandoeningen geassocieerd met streptokokkeninfecties, in de jaren 1990. in 1998 publiceerden Dr.Susan Swedo en haar collega’ s een paper in het American Journal of Psychiatry waar criteria voor panda ‘ s werden gelanceerd. De onderzoeksgroep van Susan Swedo suggereerde dat aan de volgende vijf criteria moet worden voldaan:

1) aanwezigheid van OCD en/of Tic-stoornis

2) prepuberale aanvang

3) Acute aanvang en episodisch verloop

4) associatie met neurologische afwijkingen en

5) Temporele relatie tussen symptoom-exacerbaties en streptokokkeninfecties.

comorbide symptomen, waaronder slaapstoornissen, gedragsregressie, concentratiestoornissen, hyperactiviteit, agressiviteit, leermoeilijkheden, verslechtering van het handschrift en Enurese komen allemaal zeer vaak voor. Tijdens haar talk besprak dr. Swedo behandeling met plasmaferese en steroïden en antibiotica profylaxe.

PANS

Dr. Susan Swedo introduceerde ook het concept PANS, een acroniem voor pediatrische Acute neuropsychiatrische syndromen, dat wordt gekarakteriseerd door

1) Abrupt, dramatisch optreden of herhaling van obsessief-compulsieve stoornis

2) gelijktijdige aanwezigheid van ten minste twee extra neuropsychiatrische symptomen (angst, sensorische of motorische afwijkingen, gedragsregressie, verslechtering van schoolprestaties, emotionele labiliteit en/of depressie, urine-symptomen en slaapstoornissen)

3) symptomen worden niet beter verklaard door een bekende neurologische of medische aandoening, zoals Sydenham chorea, systemische lupus erythematosus, Tourette stoornis of andere.Tijdens haar zeer informatieve lezing gaf Dr.Susan Swedo veel levendige beschrijvingen van Panda ‘ s en pannen uit haar uitgebreide klinische ervaring. De lezing is in zijn geheel beschikbaar op deze pagina.

Related Post

Leave A Comment