Articles

doodgeboorte bij tweelingen, verkenning van de optimale zwangerschapsduur voor de bevalling: een retrospectieve cohortstudie

Posted by admin

doelstelling: de optimale zwangerschapsduur bij de bevalling voor tweelingen evalueren.

opzet: retrospectief cohortonderzoek.

Setting: Database met demografische, bevalling – en zwangerschapsuitkomstgegevens voor meer dan 600.000 geboorten uit 81 ziekenhuizen in Alberta, Canada.

populatie: Alle tweelinggeborenen in Alberta, Canada, in de periode 1992-2007, zoals opgenomen in de databases van het Alberta Perinatal Health Project (www.aphp.ca

methoden :de dossiers werden onderzocht op de doodsoorzaak en alle informatie over de zwangerschapsduur bij de diagnose van doodgeboorte. Multivariate logistieke regressie werd gebruikt om de impact van potentieel verstorende factoren te onderzoeken. De’ fetus at risk ‘ – benadering werd gebruikt om het potentiële risico op doodgeboorte te evalueren. Concurrerende risico ‘ s van doodgeboorte en neonataal overlijden werden geëvalueerd met een perinatale risicoratio.

resultaten: Op een totaal van 17.724 tweelingen waren er 236 doodgeborenen vóór de bevalling, 26 doodgeborenen binnen de bevalling en 244 neonatale sterfgevallen. Het aantal doodgeborenen piekte bij 7,0 / 1000 foetussen met een risico bij 38 weken zwangerschap. Bij multivariate analyse waren klein voor zwangerschapsduur (odds ratio, of 2,2; 95% betrouwbaarheidsinterval, 95% BI 1,35-3,59), geboortegewicht discrepantie >20% (of 2,67, 95% BI 1,42-5,03) en een interactie tussen deze twee variabelen (of 2,94, 95% BI 1,31-6,59) significant. De perinatale risicoratio suggereerde dat de risico ‘ s van bevalling en expectant management in evenwicht waren bij 36 weken zwangerschap (RR 0,6, 95% BI 0,1-5,4), maar het betrouwbaarheidsinterval omvatte één, de nulwaarde, tot 38 weken zwangerschap (RR 0,1, 95% BI 0,02-0,40). De meerderheid van doodgeborenen op termijn (14/25) vond plaats bij monochorionische diamniotische tweelingen. Het geschatte risico op doodgeboorte in deze groep was 2,3/1000 foetussen met een risico bij 37 weken zwangerschap en 17,4/1000 foetussen met een risico bij 38 weken zwangerschap.

conclusies: De balans van het risico tussen neonatale dood/intrapartum doodgeboorte en antepartum doodgeboorte begint te bevoordelen bevalling na 36 weken zwangerschap, met name bij monochorionische diamniotische tweelingen.

Related Post

Leave A Comment