Articles

Top 5 Warehouse Security Challenges

Posted by admin

I denne artikkelen fremhever GSG Protective Services noen av smertepunktene ved å drive et lageranlegg, med tusenvis av dollar i eiendeler, et stort medarbeiderteam Og folk / lastebiler som kontinuerlig går inn og ut av lokalene.

1) Tilgangskontroll-Sjekker Inn & Ut

alle lagerfasiliteter har en slags tilgangskontroll for å overvåke hvem som kommer og går på stedet.

en kombinasjon av vaktskur og bærbare videoovervåkningsenheter hjelper besøkende å sjekke inn og ut av lokalene sømløst. Disse vakt skur og overvåking enheter selv har lisens plate anerkjennelse for rask skanning og kan også fungere som alarmsystemer hvis noen hendelser oppstår.

2) Videoovervåking – Kontinuerlig Overvåking

Lagre trenger toppmoderne videoovervåkningsteknologi for å hjelpe dem med å overvåke flere steder eksternt. Eiere og vakter vil kunne få tilgang til live videoovervåkning fra et kommandosenter, deres datamaskiner eller til og med deres telefoner. I tillegg vil tilstedeværelsen av videoovervåkningskameraer avskrekke kriminalitet og bidra betydelig med tapsforebygging.

3) Tapsforebygging & Lagerstyring

Interne og eksterne tap er et stort smertepunkt i lagersikkerhet, men gode sikkerhetspolicyer og prosedyrer vil redusere lagertap og produktbrudd over hele linja.

Forebygging av Tap kan ta form av videoovervåkning i strategiske og sårbare områder, etablering og implementering av moderne sikkerhetspolicyer/prosedyrer og til slutt, ved å ha trente vakter identifisere og svare på overtredere.

i Tillegg kan tapsforebygging løses ved grundig vetting tredjeparts ansatte og skape / implementere retningslinjer som proaktivt avskrekker internt tyveri og tap.

4) Innbrudd & Hærverk

storheten i et lager vil ofte sette det på et mer bortgjemt sted, noe som gir en langsommere politirespons for eventuelle potensielle forbrytelser. Vakter har direkte kontaktinfo for lokal rettshåndhevelse for å redusere responstiden. Vakter, generelt, er en stor proaktiv tiltak for å hindre innbrudd og hærverk helt.

5) Krevende Daglige Operasjoner

Lagre trenger retningslinjer for risikostyring og forebyggingsstrategier for å sikre at de daglige lagrene ikke avbrytes hvis en hendelse oppstår. Å ha integrerte sikkerhets-og alarmsystemer vil bidra til å identifisere potensielle trusler så snart de oppstår. I tillegg vil tilgang til en vakts Daglige Aktivitetsrapporter og videoovervåkningsanalyser hjelpe ethvert sted å identifisere og adressere sårbarheter raskere.

Varehus står overfor unike interne og eksterne trusler på grunn av verdien av sine eiendeler. De må beskytte seg mot inntrengere, men også fra det stille systematiske tyveriet som kan forekomme inni. Det er viktig at alle lagrene gjennomfører undersøkelser og har sikkerhetspolicyer / programmer som tar sikte på å beskytte sine lag, besøkende, eiendeler og fortjeneste.

Related Post

Leave A Comment