Articles

Token motstand mot samleie og samtykke til uønsket samleie: College studenters dating erfaringer i tre land

Posted by admin

formålet med denne studien var å utvide forskningen utført Av Muehlenhard og hennes kolleger (F.eks. Muehlen‐hard & Hollabaugh, 1988) på token motstand mot sex og å vurdere en annen form. av seksuell misforståelser, samtykke til uønsket kjønn. Vi undersøkte forekomsten av disse former for seksuell misforståelser blant både kvinner og menn og i tre forskjellige kulturer: Usa, Russland og Japan. Undersøkelsesdata ble samlet inn fra 1.519 ugifte studenter (970 FRA USA, 327 Fra Russland og 222 Fra Japan). I motsetning til stereotypen at bare kvinner engasjerer seg i token motstand mot sex, rapporterte menn også at de hadde vært i situasjoner der de hadde sagt nei til sex mens de ønsket det. Bare I USA har en større andel menn enn kvinner engasjert seg i token motstand mot sex. Priser for samtykke til uønsket kjønn også variert etter kjønn og kultur. Amerikanske kvinner hadde den høyeste frekvensen av samtykke til uønsket kjønn. Viktigheten av å samle tverrkulturelle data om seksualitet og intimitet er diskutert.

Related Post

Leave A Comment