Articles

Texas transfer

Posted by admin

Texas overføringer er et tillegg Til Jacoby overføringer etter en 1nt eller 2NT åpning. Etter enten åpning er et bud på 4♦ eller 4♥ en overføring til henholdsvis 4♥ eller 4♠.

Siden det ikke er rom for å forhandle eller til og med omgå overføringen, brukes de best bare i tilfelle at spillet er sikkert og slam ikke er mulig. Således, etter 1NT, Krever En Texas transfer en 6-kort major og mellom 10-15 poeng uten håp om slam. ETTER 2NT er det nødvendig med 5-10 poeng.

Extended Texas transfer

Extended Texas transfers er en variant Av Texas transfers, som muliggjør Bruk Av Texas transfers etter et negativt svar Til Stayman, som viser 6-4 hender at spillet er sikkert og slam ikke er mulig. Etter et negativt svar på Stayman er et bud på 4♦ eller 4♥ en overføring til henholdsvis 4♥ eller 4♠.

hvis denne konvensjonen kombineres Med smolen-overføringer, er det to måter å vise spill-tvinge 6-4 hender etter et negativt svar Til Stayman: den ene er å bruke en utvidet Texas transfer direkte, den andre er å bruke En Smolen transfer, deretter re-transfer hvis ingen plass er funnet.

Related Post

Leave A Comment