Articles

Texas Parent To Parent-Developmental Disabilities Policy Fellow

Posted by admin

Prosjektmål
Gi et støttende læringsmiljø For En Politisk Stipendiat for å utvikle forståelsen og forberedelsen som trengs For å talsmann for barn med nedsatt funksjonsevne og spesielle helsebehov.

Prosjektsammendrag
Utviklingsmessige Funksjonshemninger (Dd) Politikk Andre prosjekter øke antall personer med kunnskap og ferdigheter som trengs for å engasjere seg i offentlig politikk aktiviteter for å hjelpe folk MED DD bli fullt inkludert i sine lokalsamfunn og utøve kontroll over sine egne liv. Politiske Fellows jobber på nasjonalt, statlig og samfunnsnivå på problemer som adresserer store sosiale og helsemessige forhold som står overfor MENNESKER med DD.

Texas Parent To Parent Policy Fellow utvikler ferdigheter og kunnskap til å gjennomføre offentlige politiske aktiviteter til støtte for familier med barn MED DD og spesielle helsetjenester behov. The Policy Fellow vil møte med selvforesatte, familier, og politiske grupper og komiteer. Fyren vil også legge til rette advocacy økter for å informere familier om hvordan de kan få sine stemmer hørt av beslutningstakere.

Related Post

Leave A Comment