Articles

Stress som utløser av autoimmun sykdom

Posted by admin

etiologien til autoimmune sykdommer er multifaktoriell: genetiske, miljømessige, hormonelle og immunologiske faktorer anses alle som viktige i utviklingen. Likevel har utbruddet av minst 50% av autoimmune lidelser blitt tilskrevet «ukjente utløsningsfaktorer». Fysisk og psykisk stress har vært involvert i utviklingen av autoimmun sykdom, siden mange dyre-og menneskelige studier viste effekten av ulike stressorer på immunfunksjonen. Videre fant mange retrospektive studier at en høy andel (opptil 80%) av pasientene rapporterte uvanlig følelsesmessig stress før sykdomsutbrudd. Dessverre forårsaker ikke bare stress sykdom, men selve sykdommen forårsaker også betydelig stress hos pasientene, og skaper en ond syklus. Nylige vurderinger diskuterer den mulige rollen som psykologisk stress, og av de store stressrelaterte hormonene, i patogenesen av autoimmun sykdom. Det antas at de stressutløste nevroendokrine hormonene fører til immundysregulering, noe som til slutt resulterer i autoimmun sykdom, ved å endre eller forsterke cytokinproduksjon. Behandling av autoimmun sykdom bør derfor omfatte stresshåndtering og atferdsintervensjon for å forhindre stressrelatert immun ubalanse. Ulike stressreaksjoner bør diskuteres med autoimmune pasienter, og obligatoriske spørreskjemaer om utløsende faktorer bør inkludere psykisk stress i tillegg til infeksjon, traumer og andre vanlige utløsere.

Related Post

Leave A Comment