Articles

Strategi, Commercial And Operational Due Diligence

Posted by admin

Deloittes globale erfaring innen fusjonsintegrasjon har fremhevet fire ‘beste praksis’ som strategiteamene bruker til å veilede bedrifter gjennom den avgjørende integrasjonsfasen:

• Artikulere visjonen og forretningsfordelen ved fusjonen eller oppkjøpet –

Klart definere visjonen For den integrerte organisasjonen; identifisere hver forventet fordel; identifisere og kommunisere forventede synergier; velg sterke integrasjonssponsorer.

* Utvikle en effektiv integrasjonsplan –

Identifisere, prioritere og måle synergier lenge før avtalen går gjennom, helst i due diligence-fasen.

Unngå å miste fokus på den daglige driften Ved å tildele spesifikke ressurser til å administrere integrasjonen, med en prosjektleder, sterk lederstøtte og resultatbaserte insentiver, der det er hensiktsmessig.

• over-understreke folk –

ikke overse effekten M & A kan ha på ansatte: raskt implementere en ny organisasjonsstruktur; forberede HR-teamet til å gjenkjenne og løse kulturelle problemer tidlig; kommunisere virkningen av transaksjonen i dybden og gi raske svar på spørsmål om folks pågående roller og ansvar.

Related Post

Leave A Comment