Articles

Senter For Statistisk Genetikk

Posted by admin

Senter for Statistisk Genetikk Er et tverrfaglig program som søker å oppmuntre til forskning og opplæring i grensesnittet mellom human genetikk og matematiske fag. Målene For Senter For Statistisk Genetikk er å:

  • Bygg et intellektuelt fellesskap av fakultet og studenter
  • Fremme metodologisk forskning for å utvikle nyttige statistiske og matematiske modeller og metoder for genetiske studier
  • Fremme bruk av innovative modeller og metoder for å løse problemer i genetiske studier av menneskers helse og sykdom
  • Oppmuntre til samarbeid og teknologioverføring mellom akademia og privat industri
  • Gi tverrfaglig opplæring til studenter og stipendiater
  • generere økonomisk støtte til forskning og opplæring i statistisk genetikk ved Michigan

human genome project endrer praksisen med medisin og folkehelse, og genetikk spiller en stadig mer sentral rolle i alle biomedisinske fag. Denne ekspanderende rollen inkluderer kartlegging og sekvensering av det menneskelige genomet og genomene til andre organismer, identifisering av alle menneskelige gener og katalogisering av alle vanlige menneskelige genetiske varianter, utvikling av metoder for å analysere uttrykket av mange gener samtidig, undersøkelsen av den molekylære utviklingen av menneskelige gener og oversettelsen av den resulterende kunnskapen for å ta opp spørsmål om menneskers helse og sykdom. Denne utviklingen presenterer bemerkelsesverdige muligheter for forebygging og kur av menneskelig sykdom, men krever forskere som arbeider i grensesnittet mellom human genetikk og matematiske fag

Related Post

Leave A Comment