Articles

Prinsipper For Arkeologisk Stratigrafi

Posted by admin

denne boken er den eneste teksten viet helt til arkeologisk stratigrafi, et emne av fundamental betydning for de fleste studier i arkeologi. Den første utgaven dukket opp i 1979 som et resultat av oppfinnelsen Av Harris-Matrisen-en metode for å analysere og presentere stratigrafiske sekvenser av arkeologiske steder. Metoden er nå mye brukt i arkeologi over hele verden. Åpningskapitlene i denne utgaven diskuterer den historiske utviklingen av ideene om arkeologisk stratigrafi. De sentrale kapitlene undersøke lover og grunnleggende begreper i faget, og de siste kapitlene se på metoder for opptak stratifisering, konstruere stratigrafiske sekvenser, og analyse av lagdeling og gjenstander. Det siste kapitlet, som etterfølges av en ordliste med stratigrafiske termer, gir en oversikt over et moderne system for registrering av stratifisering på arkeologiske steder. Denne boken er skrevet i en enkel stil som passer for studenten eller amatøren. De radikale ideene som er satt ut, bør også gi den profesjonelle arkeologen mat til tanker.

Related Post

Leave A Comment