Articles

LawServer

Posted by admin


(a) en person begår en lovbrudd hvis personen bevisst engasjerer seg i noen av følgende handlinger på et offentlig sted, eller hvis ikke på et offentlig sted, er personen hensynsløs om en annen er til stede som vil bli fornærmet eller skremt av personens:
(1) samleie;
(2) handling av avvikende samleie; eller
(3) seksuell kontakt.

Vilkår Brukt I Texas Straffelov 21.07

  • Handling: betyr en kroppslig bevegelse, enten frivillig eller ufrivillig, og inkluderer tale. Se Texas Straffelov 1.07
  • En Annen: betyr en annen person enn skuespilleren. Se Texas Straffelov 1.07
  • Forseelse: betyr en lovbrudd så utpekt ved lov eller straffes med bøter, ved innesperring i fengsel, eller ved både bot og innesperring i fengsel. Se Texas Straffelov 1.07
  • Person: betyr en person eller et selskap, forening, aksjeselskap eller annen enhet eller organisasjon styrt Av Business Organizations Code. Se Texas Straffelov 1.07
  • Offentlig sted: betyr ethvert sted som publikum eller en betydelig gruppe av publikum har tilgang til og inkluderer, men er ikke begrenset til, gater, motorveier og fellesarealer av skoler, sykehus, leilighetshus, kontorbygg, transportfasiliteter og butikker. Texas Straffelov 1.07


(b) en lovbrudd under denne delen er En klasse a forseelse.

Related Post

Leave A Comment