Articles

Foredrag OM PANDAER Med Dr Susan Swedo

Posted by admin

Sammendrag

Tittel: PANDAER

PANDAER

Den 22.Mars 2013 Holdt Susan Swedo, Sjef For Pediatri & Utviklingsnurovitenskapsgren Ved Us National Institute Of Mental Health en tale om «PANDAER – Pediatrisk autoimmune nevropsykiatriske Lidelser Forbundet Med Streptokokkinfeksjoner». Foredraget fant sted På Wallenbergs Hall I Gøteborg og arrangementet ble arrangert av Gillberg Neuropsychiatry Centre i samarbeid med den svenske Child Neuropsychiatry Science Foundation og Den svenske Foreningen For Autoimmun Infeksjon Utløst Neuropsychiatry.

Dr. Susan Swedo innførte konseptet PANDAS, som står For Pediatric Autoimmune Neuropsykiatriske Lidelser Forbundet Med Streptokokkinfeksjoner, på 1990-tallet. I 1998 publiserte Dr. Susan Swedo og medarbeidere et papir i American Journal Of Psychiatry hvor kriterier for PANDAER ble lansert. Susan Swedos forskningsgruppe foreslo at følgende fem kriterier skulle oppfylles:

1) TILSTEDEVÆRELSE AV OCD Og/Eller tic Lidelse

2) prepubertal debut

3) Akutt debut og episodisk forløp

4) Assosiasjon med nevrologiske abnormiteter og

5) Temporal sammenheng mellom symptomforverringer og streptokokkinfeksjoner.

komorbide symptomer, inkludert søvnforstyrrelser, atferdsregresjon, konsentrasjonsmangel, hyperaktivitet, aggressivitet, lærevansker, forverring av håndskrift og enurese er alle svært vanlige. Under hennes tale dr. Swedo diskutert behandling med plasmaferese og steroider samt antibiotika profylakse.

PANNER

Dr. Susan Swedo introduserte også begrepet PANS, et akronym for Pediatric Acute-onset Neuropsykiatriske Syndromer, som er preget av

1) Abrupt, dramatisk utbrudd eller tilbakefall av obsessiv-kompulsiv lidelse

2) Samtidig tilstedeværelse av minst to ekstra nevropsykiatriske symptomer (angst, sensoriske eller motoriske abnormiteter, atferdsregresjon, forverring i skoleprestasjoner, emosjonell labilitet og/eller depresjon, urin symptomer og søvnforstyrrelser)

3) Symptomer er ikke bedre forklart av en kjent nevrologisk ELLER medisinsk LIDELSE, som sydenham chorea, systemisk lupus erythematosus, Tourettes sykdom eller andre.

Under hennes meget informative foredrag ga Dr. Susan Swedo mange levende beskrivelser AV PANDAER og PANNER fra hennes enorme kliniske erfaring. Foredraget er tilgjengelig i sin helhet på denne siden.

Related Post

Leave A Comment